Pocta predkom


Panstvo Brtnice

Jedno z panstiev na Vysočine malo sídlo v Brtnici. Do tohto panstva patrila väčšina obcí v ktorých žili naši predkovia na Vysočine. Históriu Brtnice a panstva výborne spracoval Ježek Brtnický na https://jezekbrtnicky.sweb.cz/obsah.htm . Niečo je zverejnené aj tu https://1234br.unas.cz/

Lucie Kourková spracovala panstvo Brtnice vo svojej diplomovej práci.