Pocta predkom


Výskyt priezviska v ČR a SR v súčasnosti

Výskyt priezviska v ČR v súčasnosti zisíme na https://www.kdejsme.cz/

Výskyt priezviska v SR v súčasnosti zisíme na https://slovniky.korpus.sk/?d=priezviska

Slovenská databáza sa vzťahuje k roku 1998.