Pocta predkom


Urbáre a súpisy v SR

Výborné zdroje sú aj:
 
uhorský súpis 1715 https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras - tam si vybrať župu a potom časť župy a potom obec
 
súpis 1720 https://193.224.149.8/adatbazisokol/sk/adatbazis/az-1720_-evi-orszagos-osszeiras , vybrať stolicu, potom jej časť, potom obec, objaví sa textový súpis poddaných a keď sa klikne na meno poddaného, tak sa otvorí strana pôvodného dokumentu.
 
lepšie sa urbáre z r. 1767 zobrazujú na https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/ a vpravo v ponuke - Contents - vybrať župu, v ktorej sa nachádza hľadaná obec.