Pocta predkom


Publikácie s rodopisnou témou

 

Časopis SGHS - https://www.sghs.sk/pdf/GHH_1_2_2014.pdf , a treba sa tam dopátrať aj po ďalších číslach

Knihy SGGS - https://www.sghs.sk/slo/slovak.htm a kliknúť hore v menu na - Knihy.

kniha BLAŽEJ KÁLNICKÝ zvaný VALOVIČ obsahuje veľa inšpirácie ako to robiť a kde hľadať https://www.kalnica.sk/files/knihy/blazej_kalnicky_valovic.pdf

Rod Podmanických I.

 https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_podmaniczky_1/?pg=0&layout=s

Rod Podmanických II. 

 https://library.hungaricana.hu/hu/view/KozMagyOkmanytarak_podmaniczky_2/?pg=0&layout=s