Pocta predkom


Slovensko - základné informácie k matrikám, obciam a archívnym fondom

Mnohé zdroje informácií, dostupné na internete, sú uvedené na https://www.rodokmen.com/?include=pomocnik&nazov=odkazy

Veľa otázok zodpovie pomocník na https://www.rodokmen.com/index.php?include=pomocnik

Linky pre SR i ČR https://www.brindza-genealogy.wbl.sk/Zaujimave-linky.html

Súpis poddaných z r. 1715 - potrebné je vybrať vtedajšiu stolicu a okres:

https://193.224.149.8/adatbazisokol/adatbazis/az-1715_-evi-orszagos-osszeiras/

Urbár z r. 1767 https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/ - vybrať župu z ponuky vpravo, kliknutím na + sa roluje menu a zobrazia sa obce v župe.

Mapy:

https://geoportal.gov.sk/sk/map?permalink=85fee94730605ec9aad47e531552ea54

pri historických mapovaniach dať pozor, aby bolo vpravo zakliknuté len jedno mapovanie.

Vojenské mapovania: https://mapire.eu/en/