Pocta predkom


Linky na rôzne rodopisné témy v ČR

Archívy v ČR https://archivnictvi.euweb.cz/archivy.html

archívy na mape https://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/

 

Indexy k matrikám Brna a okolia https://matriky.msts.cz/_mza/

Indexy pro matriky narozených a oddaných farností Telč, Třešť a další:

https://rodokmen.nase-koreny.cz/matriky/narozeni.htm

https://rodokmen.nase-koreny.cz/matriky/oddani.htm

mapa s farami https://www.mza.cz/a8web/a8apps1/m1map1/m1-s1-all2.htm

Vytváraná databáza aj s linkami na strany v matrike, pri hľadaní sa zadá pár písmen z priezviska a určí sa, či hľadať medzi narodenými, odanými alebo zomretými https://www.requiro.cz/

napr. výstup pre Svatoslav https://www.requiro.cz/record/wedding/book/133

 

GENEBÁZE ponúka rôzne užitočné linky

https://genebaze.cz/dv/rodopis.html

 

o gruntových knihách

https://www.geocaching.com/geocache/GC5X77K_8-genealogie-pozemkove-knihy?guid=eae3b638-8bb7-411c-a3e7-7b5aea47df6d

https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx

 

Súpis poddaných podľa viery v r. 1651 - Kouřimsko, kam patria obce z okolia Kolína.

https://www.nacr.cz/detail-publikace/kourimsko-soupis-poddanych-podle-viry-z-roku-1651-2/ 

 

V Moravském zemském archivu probíhá digitalizace Sčítacích operátů.

 

Databáza s najstaršími výskytmi priezviska https://www.requiro.cz/surnames