Pocta predkom


1. svetová vojna

Záznamy o padlých v 1. svetovej vojne

 

Zoznamy padlých sú na stránke Landesbibliothek Oberösterreich. Do políčka hľadania (suchen, search) zadať hľadné priezvisko. Priezvisko môže byť zapísané v inej podobe, ako je to ustálené v súčasnosti, napr. Čička je zapísaný ako Csicska. Ak sú záznamy so zadaným priezviskom, tak sú vypísané a vpravo hore je uvedený počet nájdených záznamov (Hits). Pre každý nájdený záznam sa zobrazí orámované okienko a na jeho spodku je podčiarknutý dlhší text. Už tu pri mene môže byť číslo, ktoré označuje Verlustlisten (Zoznam padlých). Na ten sa klikne a zobrazí sa originálna strana zo zoznamu, na nej nájdeme naše priezvisko a zapíšeme číslo zoznamu, v ktorom je zapísaný podrobnejší záznam. Podrobný záznam nájdeme pomocou stránky Kramerius. Dolu sú jednotlivé ročníky 1914 až 1919. Jednotlivé zoznamy sú číslované postupne, napr. č. 500 je v r. 1916. Klikneme na patričný rok, v ňom vyhľadáme číslo zoznamu padlých, kde je hľadaná osoba, klikneme na tento zoznam. Zoznamy majú rôzne počty strán, stránka umožňuje ukladať pdf súbory s 20 stranami (menu vľavo). Záznamy sú usporiadané nasledovne - najskôr sú velitelia, potom jednoročiaci a potom mužstvo (Mantschaft) a tam už podľa abecedy ľahko nájdeme osobu.

Pri menách sú rôzne skratky, tie sú objasnené na začiatku. Napr.  res – reserve (reservespital), inft – pešiak, infanterier – pešiak, Zugsf – Zugsfuhrer – rušňovodič. Diskusia k tomu je na geni.

Vyhľadávanie na https://www.velkavojna.sk v: Databáza strát z územia Slovenska v prvej svetovej vojne. Vyberieme, či hľadáme obec, kde sa vojak narodil alebo jeho priezvisko, zapíšeme ho do vyhľadávacieho poľa a ak sa nájdu záznamy, tak ich rozklikneme. 

Digitalizovaná kartotéka padlých v 1. světové válce na webe Vojenského historického archivu Praha.

Československé légie

Databáza legionárov na webe Vojenského historického archivu Praha. Na spodu zadať priezvisko (i upravené) a kliknúť na Vyhledat. Výsledky sa zobrazia na spodu a podrobnosti o legionárovi sa ukážu, keď klikneme na jeho meno. Ak do poľa - Místo narození - napíšeme názov obce, tak sa zobrazia legionári z tejto obce.