Pocta predkom


Grunty na Morave

Pozemkové knihy sa nachádzajú v archívoch, ale postupne sa všeličo dostáva na internet.

Veľmi užitočné je najskôr hľadať na https://www.genteam.eu , kde v ponuke za Českú republiku sa vyberie Lahnenregister Moravia - tu je menný register k Lánovým rejstříkom 1669 - 1679. Potom sa zadá priezvisko a výsledkom vykľadávania je zoznam osôb s priradením k danému panstvu, kde žili (slabou stránkou je, že to neuvedie obec). Ak sa pri písaní priezviska neobjaví ponuka možných priezvisk, tak takto zapísané priezvisko v databáze nie je. Vyhľadávanie je podmienené bezplatnou registráciou.

 

MZA Brno

V inventári D1 Lánové rejstříky 1669 - 1679 sa nachádza zoznam obcí a pri každej obci je možné kliknúť a zobrazí sa pozemková kniha a zoznamy vtedajších vlastníkov gruntov.

Hľadanie v mennom zozname k lánovým rejstříkom.

Stabilní katastr - indikační skici je kvalitné mapovanie zobrazujúce jednotlivé polia s priradením vlastníkov. Na vrchu sú písmená a kliká sa na to, ktorým začína názov obce, ktorú skúmame.

 

 

 sú grunty v obciach a po kliknutí sa zobrazia Lánové rejstříky pre danú obec a zoznamy vtedajších majiteľov gruntov.