Pocta predkom


Linky na rôzne digitalizované zdroje

Linky na matriky archívov v ČR, SR, Viedni:

https://www.badame.cz/kategorie/16-digitalizovane-matriky

 

Vyhľadávanie matričných záznamov v ČR - nepokrýva všetko, ale človek môže mať šťastie a nájde tam osobu, ktorú hľadá:

https://www.requiro.cz/

 

Sčítania ľudu (Sčítací operáty) - MZA Brno

https://www.mza.cz/scitacioperaty/

 

Na Slovensku v SNK - zachovaná korešpondencia kultúrne činných ľudí obsahuje listy ich priaznivcov a spolupracovníkov. Základné vyhľadanie mien autorov listov:

https://www.snk.sk/sk/zbierky-a-zdroje/zbierky-literarneho-archivu-snk/inventare-fondov-a-zbierok.html

 

ŠTB sledovala mnoho ľudí. Databáza - Evidence zájmových osob StB - obsahuje tisíce mien ľudí žijúcich v Československu https://stbezo.info/a.htm