Pocta predkom


Klincko

Priezvisko Faško sa viaže k strednému Slovensku. Naši predkovia žili v obci Ratková. 
 
Zatiaľ vieme toho málo. Okolo r. 1770 sa narodila Mária Fašková, ale nevieme kto sú jej rodičia. Vydala sa za Jána Klincka, žili v Ratkovej  a mali 5 detí.
 

Predkovia z rodu Klincko žili v obci Ratková

Najstarší zápis sa viaže k Jurajovi, ktorý je uvedený v súpise z r. 1715 ako Klinszko. Je zrejmé, že sa narodil v 17. st.

V 1. pol. 18. st. tu žili Martin, Juraj a Ján. V 2. pol. 18. st. bol rod Klincko v Ratkovej viac rozšírený, svoje rodiny mali 2 Jánovia, Martin, Matej, Michal, 2 Andrejovia. 

V urbári z r. 1767 sú zapísaní Ján ml., Martin, Ján st. a v riadkoch číslo 23 a 24 sú tiež zápisy súvisiace s Jánom. Na str. 55 sú uvedení opäť. Klinckovci boli poddanými Ignáca Koháryho, ale mali právo slobodného sťahovania (Libera Migrationis).

Zatiaľ vieme toho málo. V r. 1771 sa narodil Ján Klincko, ale nevieme kto sú jeho rodičia. Okolo r. 1770 sa narodili 2 Jánovia, takže rodičmi môže byť Ján s manželkou Máriou alebo Ján s manželkou Katarínou. 

Jánovou manželkou sa 22.11.1791 stala Mária Fašková, žili v Ratkovej a mali 5 detí: Michal (8.9.1794), Ján (4.9.1798), Zuzana (7.12.1800), Mária (16.11.1802) vyd. Gallayová a Samuel (1.2.1805).

Mária (1802) sa 16.10.1819 vydala za Jána Gallaya a mali 7 detí. Tu priezvisko Klincko v línii našich predkov končí.

Klincko patril medzi podporovateľov slovenského vzdelávania. V r. 1870 Martin Klincko spolu s ďalšími podporovateľmi z Ratkovej prispel na budovu gymnázia v Revúcej (Správa, str. 16 a str. 39).