Pocta predkom


Marcinko

Marcinkovci žili v Levoči a boli katolíci.
V súpise z r. 1715 bol v 9. okrsku zapísaný Martinus Marci. Takže najstarší známy predok s týmto priezviskom bol Martin a narodil sa pred r. 1700.
V súpise z r. 1720 bol v 9. okrsku zapísaný Martinus Marczin. (obr. ). Jeho povolanie bolo - Lanio, teda mäsiar.
 
Pavol Marcinko (okolo 1760) sa 5.11.1796 oženil s Annou Kriškinovou a mali 2 deti: Mária (25.12.1799) vyd. Oravcová a Pavol Martin (17.11.1801).
Mária (1799) sa 2.8.1819 vydala za Jána Oravca. Tu priezvisko Marcinko v línii našich predkov končí.