Pocta predkom


Petrík

O rode Petrík vieme veľmi málo. Žili v Levoči a boli katolíci.
 
V súpisoch z r. 1715 a 1720 je v 7. okrsku uvedený Petrus Petruska, ale neviem, či súvisel s neskoršími Petríkovcami.
 
Dorota (okolo 1770) sa 23.9.1792 vydala za Michala Oravca a mali 5 detí. Tu priezvisko Petrík v línii našich predkov končí.