Pocta predkom


Ondruš

Naši Ondrušovci majú korene v obci Klčov (maď. Kolczva, Kolcsova) pri Spišskom Hrhove (okr. Levoča), v doline potoka Havadlenec. Klčov spadal pod faru Spišský Hrhov. Pôvod priezviska je v krstnom mene Ondrej, takže môžeme predpokladať, že dávny predok bol Ondrej.
 
V súpise poddaných z r. 1715 nie je v Klčove priezvisko Ondruš zapísané.
V súpise poddaných z r. 1720 je uvedený Jancsa Ondrejkuw, čo by mohol byť predok Ondrušovcov.
Obec Klčov patrila kolégiu Jezuitov v Levoči. V urbári z r. 1771 je ako prvý z poddaných zapísaný Ján Ondruš. Na obr. 46 mu napísali krstné meno Janko.
 
Martin (1741) by mohol byť synom Jána (uvedený v urbári 1771). Martin mal s manželkou Máriou deti: Ján (4.1.1767), Mária (1774), Anna (1776), Helena (1778), Michal (6.8.1780), Anna (1788).
 
Na zač. 19. st. boli Ondrušovci v Klčove rozvetveným rodom. Deti tu mali viaceré manželské páry, dokonca tu súčasne žili 3 rôzni Michalovia:
Michal (okolo 1770) sa v r. 1790 zosobášil s Katarínou Ľorkovou a mali deti: Michal (1791, zom. malý), Mária (1794), Juraj (1796), Anna (1799), Michal (1801), Martin (1803), Zuzana (1806), Ondrej (30.11.1813, mama Anna), Alžbeta (1815). Martin (1803) sa 19.11.1821 oženil so Žofiou Zvolenskou a mali deti: Mária (1822), Martin (1824), Michal (1826), Ján (1829, zom. malý), Ján (1830), Jakub (1832).
Michal (1780), syn Martina (1741) sa 23.11.1801 oženil s Máriou Beňaškovou v Spišskej Kapitule a mali deti: Ján (28.12.1802), Mária (29.5.1804), Katarína (12.10.1805), Zuzana (26.12.1809).
Michal (1781) sa 10.11.1806 oženil s Alžbetou Hostinskou, žili v Spišskom Hrhove a mali deti: Michal (1807), Alžbeta (1809, zom. malá), Mária (1811), Ondrej (14.11.1813), Anna (1816), Ján (1818), Alžbeta (1820), Mária (1821), Žofia (1827).
Ján (okolo 1780) sa 11.11.1805 oženil so Žofiou Vitkovskou a mali deti: Mária (1807), Ján (1809, zom. malý), Juraj (1811), Ján (1814), Anna (1816), Jakub (1819), Michal (1821). Ján (26.6.1814) sa 23.11.1835 oženil s Annou Kubikovou a mali deti: Štefan (1837), Ján (1840), Katarína (1842), Pavol (1845), Mária (1848), Jozef (1851), Alžbeta (1853).
Juraj (okolo 1780) mal s manželkou Annou deti: Martin (9.10.1807), Mária (24.8.1809), Anna (23.8.1811), Zuzana (2.6.1814), Štefan (11.8.1817).
 
Náš predok je Ondrej (1801 alebo 1813), ktorého záznam o narodení je zatiaľ neistý a tak nepoznáme jeho rodičov.
Ondrej (1801) sa ako 50 (?) ročný 13.5.1851 oženil s vdovou Máriou Oravcovou z Levoče. Vtedy už mali dcéru Katarínu (21.10.1850). Ondrej a Mária boli katolíci a žili na predmestí Levoče v dome č. 21. Ondrej bol obecný sluha. Zápis o ich sobáši je mätúci, lebo je tam dopísané, že Andrej mal 50 rokov a Mária 40 rokov. V prípade Márie je isté, že to nebola pravda. Ondrej a Mária mali po sobáši ďalšie deti: Žofia (25.4.1853), Mária, Mária, Štefan, Anna, Jozef František a Zuzana (11.10.1868).
 
Katarína (1850) sa 3.7.1873 vydala za Juraja Jána Oravca a tu priezvisko Ondruš v línii našich predkov končí.
 
Vetvy Ondrušovcov mali prezývky. V r. 1921-1928 bol Ján Ondruš Zbrišku veliteľom hasičov v Klčove. Od r. 1929 bol u hasičov veliteľom čaty Ján Ondruš Berko.
 
*
 
Osobnosti
 
Rodákmi z Klčova sú:
Šimon Ondruš - jazykovedec v Ústave Ľudovíta Štúra v Bratislave. Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc. (27.10.1924 – 8.1.2011) bol významný slovenský jazykovedec, slavista, slovakista, indoeuropeista, etymológ, paleoslovenista a pedagóg. Zaoberal sa najmä porovnávacou slovenskou a indoeurópskou jazykovedou, etymológiou, staroslovienčinou, všeobecnou jazykovedou, dejinami jazykovedy, bol členom redakčných rád odborných časopisov, zborníkov a publikácií.
Jakub Ondruš
Ján Ondruš