Pocta predkom


Muška

Rod Muška v Levoči je zatiaľ málo preskúmaný.
V súpisoch z r. 1715 a 1720 nie je priezvisko Muška zaznamenané.
Martin (okolo 1710) mal dcéru Žofiu (1741). Žofia sa 12.2.1766 vydala za o 19 rokov staršieho vdovca Ondreja Oravca, mali syna Samuela (1769) a tu priezvisko Muška v línii našich predkov končí.
 
Martinovym rovesníkom bol Valentín Muška, ktorý mal dcéru okolo r. 1750.
Ján Muška sa ženil 28.8.1796 a 10.9.1804.