Pocta predkom


Petery

Rod Petery žil v obci Štós (okr. Košice, Spišská župa). Obec sa nachádza medzi kopcami Slovenského krasu a Slovenského Rudohoria okolo Štóskeho potoka, ktorý sa niže obce vlieva do rieky Bodvy. Nemeckí kolonisti sem prišli v 13. st. V obci prevažovali nemecké priezviská. 
V okolí obce sa ťažila železná ruda, striebro a meď. Existoval tu mediarsky cech.
Spôsob zápisu priezviska Petery sa menil - Peteri, Petri, Petry, Petre ... Pôvod priezviska je v mene Peter. 
 
V súpise poddaných z r. 1715 je v obci Štós uvedený Nicolaus Petre. Ako povolanie má - cuprar(ius), teda mediar. 
V súpise z r. 1720 je uvedený Nicolaus Petre ako mediar. Zapísaný je ako 2. v poradí, hneď za vtedajším richtárom Honzom Zorgerom.
 
Na začiatku 18. st. tu žili Mikuláš a Baltazár. Narodili sa okolo r. 1680. Mikuláš je pravdepodobne ten, ktorý je uvedený v súpisoch z r. 1715 a 1720 s priezviskom Petre.
Baltazár mal s manželkou 2 deti, ale v ďalších generáciách už tu nemali potomkov: Fides (8.10.1707) a Anna Regina (18.3.1710). 
Peteryovci boli evanjelici.
 
Mikuláš bol 2x ženatý. S manželkou Annou mali 2 deti: Anton (11.1.1704) a Baltazár (4.1.1708). S manželkou Dorotou mali 3 deti: Juraj (31.3.1712), Daniel (3.1.1716) a Matej (24.2.1721). Baltazár ml. (1708) sa oženil so Zuzanou Kochovou a mali 3 dcéry: Anna (3.8.1743), Sára (3.12.1744) a Anna Mária (18.1.1747). Táto vetva vymrela po meči. 
Juraj (1712) sa oženil s Dorotou Langovou a mali 4 deti: Anton (17.1.1737), Juraj (25.4.1745), Žofia (30.6.1747) vyd. Cíglerová a Frederik (25.2.1750). My sme potomkovia Žofie (1747), ktorá sa okolo r. 1775 vydala za Juraja Cíglera do Levoče, a tak tu priezvisko Petery v línii našich predkov končí. 
Anton (1737) sa oženil s Máriou Lucklinovou a mali 4 deti: Mária (25.1.1755), Anna Alžbeta, Dorota a Mária Alžbeta (21.3.1768).  
Frederik (1750) sa oženil s Dorotou a mali 3 deti: Frederik (21.12.1767), Ján (25.5.1772) a Zuzana (13.1.1775). Pri narodení Zuzany je napísané, že je luteránka (Luth.).
 
Daniel (1716) sa oženil s Annou Schimkinovou a mali 3 deti: Dorota (6.2.1755), Juraj (20.1.1758) a Ján (11.6.1761). Keď ovdovel, tak sa oženil s Juditou a mali 3 deti: Anna Mária (12.11.1764), Zuzana (5.10.1767) a Dorota (15.9.1773).
 
Matej (1721) sa oženil so Zuzanou a mali 4 deti: Dorota (3.10.1740), Ondrej, Anton a Eliáš (18.5.1750).
 
 
1.11.1767 sa ženil Matej Petry s Dorotou Hubherinovou. V Štóse tento pár nemal potomkov.
 
V matrike zomretých je napr. záznam o smrti Antona Petry 5.11.1796, ktorý mal 26 rokov.