Pocta predkom


Petery

Rod Petery žil v obci Štós (okr. Košice, Spišská župa). Obec sa nachádza medzi kopcami Slovenského krasu a Slovenského Rudohoria okolo Štóskeho potoka, ktorý sa niže obce vlieva do rieky Bodvy. Nemeckí kolonisti sem prišli v 13. st. V obci prevažovali nemecké priezviská. 
V okolí obce sa ťažila železná ruda, striebro a meď. Existoval tu mediarsky cech.
Spôsob zápisu priezviska Petery sa menil - Peteri, Petri, Petry, Petre ... Pôvod priezviska je v mene Peter. 
 
V súpise poddaných z r. 1715 je v obci Štós uvedený Nicolaus Petre. Ako povolanie má - cuprar(ius), teda mediar. 
V súpise z r. 1720 je uvedený Nicolaus Petre ako mediar. Zapísaný je ako 2. v poradí, hneď za vtedajším richtárom Honzom Zorgerom.
 
Na začiatku 18. st. tu žili Mikuláš a Baltazár. Narodili sa okolo r. 1680. Mikuláš je pravdepodobne ten, ktorý je uvedený v súpisoch z r. 1715 a 1720 s priezviskom Petre.
Baltazár mal s manželkou 2 deti, ale v ďalších generáciách už tu nemali potomkov: Fides (8.10.1707) a Anna Regina (18.3.1710). 
Peteryovci boli evanjelici.
 
Mikuláš bol 2x ženatý. S manželkou Annou mali 2 deti: Anton (11.1.1704) a Baltazár (4.1.1708). S manželkou Dorotou mali 3 deti: Juraj (31.3.1712), Daniel (3.1.1716) a Matej (24.2.1721). Baltazár ml. (1708) sa oženil so Zuzanou Kochovou a mali 3 dcéry: Anna (3.8.1743), Sára (3.12.1744) a Anna Mária (18.1.1747). Táto vetva vymrela po meči. 
Juraj (1712) sa oženil s Dorotou Langovou a mali 4 deti: Anton (17.1.1737), Juraj (25.4.1745), Žofia (30.6.1747) vyd. Cíglerová a Frederik (25.2.1750). My sme potomkovia Žofie (1747), ktorá sa okolo r. 1775 vydala za Juraja Cíglera do Levoče, a tak tu priezvisko Petery v línii našich predkov končí. 
Anton (1737) sa oženil s Máriou Lucklinovou a mali 4 deti: Mária (25.1.1755), Anna Alžbeta, Dorota a Mária Alžbeta (21.3.1768).  
Frederik (1750) sa oženil s Dorotou a mali 3 deti: Frederik (21.12.1767), Ján (25.5.1772) a Zuzana (13.1.1775). Pri narodení Zuzany je napísané, že je luteránka (Luth.).
 
Daniel (1716) sa oženil s Annou Schimkinovou a mali 3 deti: Dorota (6.2.1755), Juraj (20.1.1758) a Ján (11.6.1761). Keď ovdovel, tak sa oženil s Juditou a mali 3 deti: Anna Mária (12.11.1764), Zuzana (5.10.1767) a Dorota (15.9.1773).
 
Matej (1721) sa oženil so Zuzanou a mali 4 deti: Dorota (3.10.1740), Ondrej, Anton a Eliáš (18.5.1750).
 
 
* * *
 
Zápisy v evanjelickej matrike sobášených:
1.11.1767 sa ženil Matej Petry s Dorotou Hubherinovou. V Štóse tento pár nemal potomkov.
 
 
* * *
 
Zápisy v evanjelickej matrike zomretých:
14.3.1787 zomrel Daniel, 5 ročný syn Jakuba Petriho.
17.3.1787 zomrela Anna, 66 ročná vdova po Danielovi Petrim.
6.4.1791 zomrela Zuzana, 83 ročná vdova po Baltazárovi Petrim.
5.11.1796 zomrel 26 ročný Anton Petry.
20.5.1877 zomrela 73 ročná Zuzana Petry rod. Hőlzel, manželka Juraja Petryho z domu č. 91.
 
*
 
Rozmiestnenie priezviska Petery vo svete: https://www.locatemyname.com/sk/Petery