Pocta predkom


Seltenderheim

Rod Seltenderheim má korene v nemecky hovoriacich oblastiach, a pred stáročiami sa prisťahovali do Levoče. Rod sa tu nerozširoval a tak máme len úzku rodovú postupnosť.
 
Najstarším známym predkom je Mertin (okolo 1630). V evanjelickej levočskej matrike narodených sú zapísaní jeho dvaja synovia (matku pán farár nezapisoval): Juraj (11.4.1651) a Hanz (23.9.1669). Mertin mohol mať aj ďalšieho syna: Martin (okolo 1674). Tento Martin sa objavuje v Spišskej Belej.
V súpise z r. 1715 je v 7. štvrti uvedený Joannes Seldendahaim, čo by mal byť náš Hanz.
Hanz (1669) sa 10.11.1692 oženil so Zuzanou a mali 3 deti: Ondrej (18.11.1695), Ján (18.12.1698) a Judita (7.12.1704).
Ondrej (1695) sa prvý krát ženil 22.1.1718, manželkou sa stala Mária Stotzk. O tomto vzťahu zatiaľ viac nevieme. Druhý krát sa oženil 17.1.1733, manželkou sa stala Judita Schwab. Vieme o ich synovi Ondrejovi (okolo 1735), ktorý bol krajčírom a taktiež sa 2x ženil. Prvou manželkou sa 24.11.1756 stala Alžbeta Engelová.  Nevieme viac o tomto manželstve. Druhý krát sa Ondrej oženil 18.7.1769 so Zuzanou Spirussovou a mali 5 detí: Anna Mária (1771) vyd. Oravcová, Zuzana (29.3.1775), Ján (5.4.1779), Ondrej (31.8.1783) a Samuel (20.2.1786).
Anna Mária (1771) sa 9.11.1795 vydala za Samuela Oravca a tu priezvisko Seltenderheim v línii našich predkov končí.
 
Ondrej (1783) sa oženil s Rosinou Mayerovou a mali 3 dcéry: Johanna Rosina (22.5.1820) vyd. Keresztély Schreter, Júlia Zuzana (13.2.1824) vyd. Kunay a Johanna Šarlota (4.7.1826). A tak Seltenderheim v Levoči vymreli po meči.
Johanna Rosina (1820) sa vydala za Karola Keresztélya Schretera a mali 3 deti: Karol (16.5.1844), Lajoš (14.9.1845), Júlia Rosina (12.12.1846) a Mária Terézia (21.1.1849). Johanna Rosina zomrela 22.4.1899.
Júlia Zuzana (1824) sa vydala za Imricha Tobiáša Kunaya, žili v Košiciach a mali dcéru Julianu Zuzanu (24.1.1848).
 
* * *
 
Seltenderheim v Spišskej Belej
 
Martin (okolo 1674) žil v Spišskej Belej a mohol by pochádzať z Levoče. To ešte budeme skúmať.
Martin mal s manželkou Máriou 4 deti: Zuzana (16.8.1694), Ján (1697), Mária (1.8.1708) a Katarína (1.5.1710).
 
Martinovým rovesníkom v Spišskej Belej bol Ján, ktorý mal s manželkou Zuzanou dcéru Alžbetu (18.2.1704).