Pocta predkom


Schwab (Schwob)

Takéto čisto nemecké priezvisko mali predkovia z Levoče. V 17. storočí žilo v Levoči veľa Nemcov. Boli evanjelici a priezvisko sa z Levoče vytratilo v prvej polovici 18. storočia. Najskôr sa písali Schwob a v 18. st. už Schwab.
 
Najstarším známym predkom je Juraj (vtedy asi Georg) Schwob. Narodil sa okolo r. 1600. Ak jeho starí rodičia žili v Levoči, tak tí sa museli stretnúť s majstrom Pavlom z Levoče, rezbárom a tvorcom oltárov.
 
V dobe, keď mal Juraj deti, pán farár nezapisoval meno matky, preto zostáva nespoznaná. Vieme o 3 deťoch Juraja: Agneša (1625), Judita (1628) a Hans (1632). Pravdepodobne mal aj syna Žigmunda.
V súpise z r. 1715 je v Levoči v 11. štvrti uvedený Joannes Schvab, čo by mal byť náš Hans. V súpise z r. 1720 priezvisko Schwab nie je zaznamenané.
Hans sa oženil so Zuzanou a mali 5 detí: Gottfried (2.2.1660, zom. pred 1666), Ján (20.9.1663), Gottfried (5.2.1666), Christian Joachim (8.12.1672) a Augustín (11.1.1675).
 
Christian Joachim (1672) bol doktor medicíny v Levoči. Dňa 9.5.1713 sa oženil s Annou Zuzanou Landines. Vieme o ich 2 deťoch: Anna Zuzana (24.2.1714) a Anna Mária (15.12.1715).
 
Augustín (1675) mal s manželkou Katarínou 5 detí: Zuzana Katarína (26.6.1709), Anna Mária, Ján Augistín, Eva Alžbeta a Anna Katarína (20.1.1721).
 
My sme potomkovia Judity (nar. okolo 1710), mala by byť dcérou Christiana alebo Augustína. Vydala sa 17.1.1733 za Ondreja Seletenderheima. Mali syna Ondreja (okolo 1735) a tu priezvisko Schwab v našej línii predkov končí.
 
* * *
 
Priezvisko Schwob a Schwab sa najviac vyskytovalo v obci Gňazdá (okr. Stará Ľubovňa). Žili aj v Kežmarku, Poprade a inde.
V súčasnosti má priezvisko Schwab resp. Schwáb len okolo 15 ľudí na Slovensku, najviac vo Svite (okr. Poprad).