Pocta predkom


Spiruss

Predkovia z rodu Spiruss žili v Levoči. Najstarším známym je Jakub Michal Spiruss (okolo 1690). Jeho povolanie bolo - Zeltner - to by mal byť pekár, lebo slovo Zeltner je odvodené z nemeckého slova "zelte", čo znamená "plochý koláč".
V súpise z r. 1715 je v Levoči v 2. štvrti uvedený Jacobus Spirus. V súpise z r. 1720  je v 2. okrsku zapísaný Jacobus Spirus (obr. N79_08_0300.JPG), jeho remeslo bolo - vietor, teda debnár.
Jakub sa 3.2.1711 oženil s Margarétou a vieme o ich 3 deťoch: Pavol (18.1.1712), Judita (1.1.1714) a Katarína (31.12.1717).
 
Neviem, kto boli rodičia Jána a Jakuba. Obaja mali deti okolo r. 1750.
Jánova manželka bola Alžbeta Senovitzová a vieme o ich 3 deťoch: Zuzana (okolo 1750) vyd. Seltenderheimová, Alžbeta (okolo 1755) vyd. Groszová a Ján (okolo 1760). Ján sa 1.5.1781 oženil s Alžbetou Schusterovou.
Zuzana (1750) sa 18.7.1769 vydala za Ondreja Seltenderheima a tu priezvisko Spiruss v línii našich predkov končí.
 
Jakubova manželka bola Anna Mária Seelichmanová a vieme o ich 2 deťoch: Samuel (okolo 1750) a Ján (okolo 1755). Samuel (1750) sa 4.2.1777 oženil s Rosinou Lutznersovou. Ján (1755) sa 20.2.1781 oženil s Annou Máriou Seligmannovou.