Pocta predkom


Dotrin

Dotrin je priezvisko s nízkym výskytom. Natrafil som naň len jeden krát. V Levoči žila Dorota (okolo 1695), ktorá sa 10.2.1716 vydala za Palka Oravského. Vtedy priezvisko nevesty pri sobáši nezapisovali. Je to zapís v evanjelickej matrike a v tom roku tu bolo 11 sobášov. Palko a Dorota mali 3 deti: Anna (23.5.1717), Ondrej (3.10.1720) a Ján (okolo 1730). Priezvisko Doroty je zapísané aj pri narodení syna Ondreja:
 
*
 
V Spišskom Podhradí žil Martin Dotrink (to je podobné priezvisko) s manželkou Ulianou a mali syna Imricha (20.10.1766).