Pocta predkom


Dotrin

Dotrin je priezvisko s nízkym výskytom. Natrafil som naň len jeden krát. V Levoči žila Dorota (okolo 1695), ktorá sa 10.2.1716 vydala za Palka Oravského. Tu ešte nie je zapísané jej priezvisko. Je to zapís v evanjelickej matrike a v tom roku tu bolo 11 sobášov. Palko a Dorota mali 3 deti: Anna (23.5.1717), Ondrej (3.10.1720) a Ján (okolo 1730). Priezvisko Doroty je zapísané pri narodení syna Ondreja:
Možno bude potrebné niektoré písmenko v priezvisku zmeniť.