Pocta predkom


Vlach

Náš rod Vlach žil v obci Dolní Chvatliny (okr. Kolín). Slovo Vlach kedysi označovalo Taliana.
Najstarší známy predok je Jakub (1653), ktorý mal s Annou deti: Jiří (20.3.1687), Tomáš (11.9.1692), Anna (okolo 1693) vyd. Slavíková, Marie (13.4.1695), Kateřina (2.11.1697), Jan (14.6.1700).
Anna (1693) sa 4.11.1714 vydala za Václava Slavíka do obce Horní Chvatliny. Tu priezvisko Vlach v línii našich predkov končí.
 
Ku koncu 17. st. mal v Dolných Chvatlinách deti Karel s Lidmilou: Vojtěch (28.4.1698), Dorota (8.1.1700).
 
Našim predkom je aj Václav (okolo 1660), ktorý pravdepodobne žil v obci Poďousy a jeho dcéra Alina (okolo 1690) sa 6.2.1713 vydala za Františka Rytinu.