Pocta predkom


Vlach

Náš rod Vlach žil v obci Dolní Chvatliny (okr. Kolín). Slovo Vlach kedysi označovalo Taliana.
Najstarší známy predok je Jakub (1653), ktorý mal s Annou 3 deti: Jiří (20.3.1687), Tomáš (11.9.1692) a Anna (13.4.1695) vyd. Slavíková.
Anna (1695) sa 4.11.1714 vydala za Václava Slavíka do obce Horní Chvatliny. Tu priezvisko Vlach v línii našich predkov končí.