Pocta predkom


Vlach

Náš rod Vlach má korene v mestečku Senožaty (okr. Pelhřimov) a od pol. 17. st. žili v obci Dolní Chvatliny (okr. Kolín).
Slovo Vlach kedysi označovalo Taliana, tak možno dávny predok prišiel z Talianska, alebo niečím pripomínal Taliana.
 
Soupis poddaných podle víry z roku 1651 (Čáslavsko) patriacich do panstva kláštora premonštrátov v Želivě uvádza v mestečku Senožatny (neupravený názov) 45 ročného chalupníka Jana Vlacha (1606) s 35 ročnou manželkou Kateřinou (1616) a 14 ročnou dcérou Dorotou (1637). Albrecht, o ktorom píšeme ďalej, by mohol byť brat Jana.
 
Pozemková kniha panství Želiv (Grundbuch) z r. 1650–1683 pre Senožaty neuvádza Vlacha.
 
Najstarší známy predok je Albrecht z mestečka Senožaty (okr. Pelhřimov), ktorý sa usadil v Dolných Chvatlinách s manželkou Magdalenou. Je možné, že Albrecht bol šafárom panstva Zásmuky. Albrecht a Magdalena mali deti: Alžběta (okolo 1650) vyd. Doležalová, Jakub (1653), Václav (okolo 1655), Karel (1665). Z polovice 17. st. sú záznamy v matrikách fary Kouřim, zatiaľ som nenašiel záznamy o krstoch detí Albrechta a Magdaleny. Vdova Magdalena sa 19.10.1670 vydala za Jiřího Nauzovského.
 
Z rodu Vlach máme 2 vetvy predkov - po Jakubovi a Václavovi.
 
Jakub (1653) mal s Annou deti: Jiří (20.3.1687), Anna (okolo 1690) vyd. Slavíková, Tomáš (11.9.1692), Marie (13.4.1695), Kateřina (2.11.1697), Jan (14.6.1700).
Anna (1690) sa 4.11.1714 vydala za Václava Slavíka do obce Horní Chvatliny. Tu priezvisko Vlach v línii našich predkov končí.
 
Václav (1655) žil v obci Pučery s manželkou Kateřinou a mali deti: Anna Marie (16.3.1679), Jan Václav (29.8.1680), Alina (okolo 1690) vyd. Rytinová. Alina (1690) sa 6.2.1713 vydala za Františka Rytinu do obce Poďousy. Tu priezvisko Vlach v línii našich predkov končí.
 
Karel (1665), syn nebohého Albrechta z mestečka Senožaty (okr. Pelhřimov), sa 18.2.1691 oženil s Annou, vdovou po kováčovi Kalinovi. Anna zakrátko zomrela a vdovec Karel sa 7.11.1694 oženil s Lidmilou Matisovou a mali deti: Lidmila (20.5.1696), Vojtěch (28.4.1698), Dorota (8.1.1700), Matěj (24.2.1705).