Pocta predkom


Borovička

Naši predkovia z rodu Borovička majú najstaršie korene na Kolínskom panstve v okolí obce Dolní Chvatliny. Pôvod priezviska súvisí so zdrobneninou pomenovania stromu borovica alebo s kerom jalovec alebo s alkoholom borovička.
 
Zatiaľ máme skúpe informácie. Na fare v Kolíne v matrike oddaných (str. 242) 6.11.1650 pán farár zapísal: Woddan Martin Rytina z Podiesus s Alžbietou po neboštikovi Borovičkovi z Hotie. Predpokladám, že sa jedná o obec Hoštice, dvor patriaci pod Dolní Chvatliny.
 
 
* * *
 
Borovička v obciach Nučice a Krymlov (obce z okr. Praha-Východ)
 
Obec Nučice je 15 km západne od D. Chvatlin. V obci Nučice žil Josef Borovička (okolo 1730). Jeho syn Jan  (1761) sa 24.10.1779 oženil s Kateřinou Havovou z obce Kozojedy. V dome č. 28 mali deti: Jan (4.5.1783) a Anna (10.4.1785). Jan ovdovel (Kateřina zomrela 27.2.1786) a druhou manželkou sa stala Anna Procházková (24.9.1766, Kostelec nad Černými lesy). Sobáš mali 15.6.1786, Jan sa ženil ako 25 ročný vdovec. Jeho sociálny status bol pradianus (podruh), teda takmer nič nevlastnil. V dome č. 28 mali deti: Josef (9.3.1788), Václav (4.11.1789, zom. malý), Alžběta (7.4.1792), Matěj (12.1.1795), Anna (5.10.1798), Václav (20.10.1801), Anna (14.1.1805) a Kateřina (12.9.1808).
Václav (1801) sa 18.1.1820 oženil s Barborou Říhovou, žili v obci Krymlov dom č. 22 a mali deti: Jan (19.6.1819 ako nemanželský), Anna, Václav (22.3.1827), Kateřina (20.3.1840) vyd. Žáková a Barbora (2.5.1842).
Jan (1819) bol pravdepodobne adoptovaný Václavom a priezvisko Říha zmenil na Borovička. Jan a Barbora žili v obci Krymlov č. 22 a mali deti: Josef (11.8.1852), Jan Křtitel, Kateřina, Václav (22.3.1837) a Martin.
 
* * *
 
Josef Borovička žil v 1. pol 19. st. v obci Tuchoměřice (okr. Praha-Západ).
https://www.genebaze.cz/cgi-bin/oar.cgi?p=bb&lang=cz uvádza rod Borovička v obci Pičín (okres Příbram).
 
* * *
 
Známym nositeľom tohto priezviska bol:
Václav Pavel Borovička (8.9. 1920 Praha – 15. 6. 2004 Praha) - český spisovateľ a televizný scenárista. Bol majster v literatúre faktu.
 
* * *
 
V ČR žije 848 mužov s priezviskom Borovička. Najviac (171) v Prahe. V minulosti toto priezvisko vzniklo na viacerých miestach, preto sa tu sústredíme na oblasť stredného Česka.