Pocta predkom


Novák

Tak aj nám bolo dopriate toto najrozšírenejšie české priezvisko.
Novák patrí k rozšíreným priezviskám, preto pri hľadaní predkov sa musíme zamerať na úzku lokalitu, kde predkovia žili. V našom prípade je to obec Ohaře (okr. Kolín).
Najstarším známym predkom je Matěj Novák nar. okolo 1740. Jeho manželkou bola Ludmila a mali syna Jana (12.11.1764).
Jan (1764) sa 4.11.1787 oženil s Annou Drahovzalovou zo Sán a bývali v dome č. 43 v Sánoch. Jan a Anna mali deti: Alžběta (2.8.1798, zom. malá), František (21.12.1800) a Alžběta (26.12.1804) vyd. Vokounová.
Alžběta (1804) sa 30.4.1822 vydala za protestanta Jiřího Vokouna a tu priezvisko Novák v línii našich predkov končí.