Pocta predkom


Novák


Novák patrí k rozšíreným priezviskám, preto pri hľadaní predkov sa musíme zamerať na úzku lokalitu, kde predkovia žili. V našom prípade je to obec Ohaře (okr. Kolín). Dávny predok prišiel do obce a domáci ho pomenovali Novák, keďže tu bol nový.
 
Najstarším známym predkom je Martin (1665). Vieme o ňom podľa záznamu o jeho úmrtí 28.4.1725 vo veku 60 rokov. Vtedy pán farár nemal záznamy o narodení starších obyvateľov a tak väčšine písal dožitý vek 60 rokov. Iní Novákovci v obci nežili.
 
Našim predkom je Matěj (1706), ktorý bol pravdepodobne synom Martina. Matěj sa 15.11.1725 oženil s Dorotou Bubákovou, žili v dome č. 21 a mali deti: Václav (3.9.1726), Romuald (okolo 1727), Kateřina (18.9.1728), Anna (30.3.1730), Jan (1.5.1731), Matěj (okolo 1735), František (okolo 1735), Pavel (1738).
 
Václav (1726) žil v dome č. 20, 1.2.1750 sa oženil s Annou Netíkovou a mali deti: Anna (okolo 1754) vyd. Čineřová, Kateřina (6.1.1761), Magdalena (12.10.1763), Jiří (22.3.1766).
 
Romuald (1727) bol robotník, zatiaľ neviem, ktorému remeslu sa venoval. Bol svedok na sobášoch Bubákovcov. Oženil sa s Dorotou, žili v domoch č. 20 a 29, a mali deti: Václav (okolo 1755), Josef ä14.2.1761, zom. malý), Lidmila (2.4.1762), Anna (13.10.1764), Josef (6.2.1767, zom. 27.7.1771). Romuald ovdovel a 15.7.1783 sa oženil s Kateřinou. Syn Václav (1755) sa 15.9.1778 oženil s Kateřinou Benešovou.
 
Matěj (1735) sa oženil s Ludmilou, žili v dome č. 18 a mali deti: Anna (24.4.1761, zom. 1.5.1761), Matěj (1762), Anna (20.2.1763), Jan (12.11.1764), Kateřina (18.9.1767), Josef (18.3.1770), dvojičky Pavel a Jiří (28.9.1774).
Jan (1764) sa 4.11.1787 oženil s Annou Drahovzalovou zo Sán a bývali v dome č. 43 v Sánoch. Jan a Anna mali deti: Alžběta (2.8.1798, zom. malá), František (21.12.1800) a Alžběta (26.12.1804) vyd. Vokounová.
Alžběta (1804) sa 30.4.1822 vydala za protestanta Jiřího Vokouna a tu priezvisko Novák v línii našich predkov končí.
 
Pavel (1738) sa 29.11.1758 oženil s Kateřinou Řehořovou, žili v dome č. 22 a mali deti: Jan (21.6.1763), Anna (27.3.1767), Kateřina (6.3.1773), Jiří (1.11.1775), Matěj (10.11.1779).
Matěj (1779) bol sedliak, zostal v rodičovskom dome, 28.1.1799 sa oženil s Kateřinou Chvalovskou a mali deti: Václav (22.1.1800), Anna (26.6.1802) vyd. Křížová, Jan (9.2.1804), Václav (18.9.1806), Kateřina (29.3.1809), Alžběta (20.3.1812).
 
*
 
Jan, mal 32 rokov
Jan, mal 28 rokov