Pocta predkom


Slavík

Náš rod Slavík žil v obci Horní Chvatliny (okr. Kolín). Pôvod pomenovania je podľa spevavého vtáka.
Najstarší známy predok je Jiří (1658). Jeho manželkou bola Alžběta a vieme, že mali syna Václava (28.8.1690).
Václav (1690) sa 4.11.1714 oženil s Annou Vlachovou a vieme o ich 3 deťoch: Kateřina (1717) vyd. Sedláčková, Václav (24.5.1718) a Anna (1725) vyd. Rytinová.
Anna (1725) sa 7.2.1743 vydala za Josefa Rytinu, žili v obci Poďousy a mali 7 detí. V r. 1764 ovdovela a 20.1.1765 sa vydala za Josefa Šafaříka. Tu už priezvisko Slavík v línii našich predkov nepokračovalo.