Pocta predkom


Bubák

Najstaršie známe korene našich predkov z rodu Bubák sú v obci Ohaře (okr. Kolín). Obec patrila od 17. st. do Kolínskeho panstva. Najstaršie záznamy v matrikách (od r. 1721) sú z fary Žehuň. Samostatné matriky za obec sú vedené od r. 1784. Pôvod slova bubák je v označení strašidla. Možno mal niečo spoločné so strašením náš dávny predok.
 
Josef Ladra skúma najstarie záznamy o Bubákovcoch v tejto lokalite a je pravdepodobné, že korene Bubákovcov sú v obci Dománovice.   Bubákové jsou v Dománovicích nejméně od konce 16. století, protože Soupis poddaných podle víry 1651 (Hradecko/Bydžovsko) má ve vsi Dománovice sedláka Jiříka Bubáka (1606), jeho ženu Annu a děti Dorotu (15 r.) a Matěje (3 r.).
Anna Bubáková (1626) z Dománovic bola manželkou Václava Ladru (1626). Oba zachycuje Soupis poddaných podle víry 1651- Hradec/Bydžov ves Lipec. Z gruntovnice pro Dománovice vyplýva, že Václav měl po smrti Anny na Bubákovic gruntu dlouhou dobu pohledávku.
 
Soupis poddaných podle víry 1651 (Kouřimsko) uvádí Václava Bubáka (1611) v Nové Vsi a chalupníka Václava Bubáka (1606) v Libenicích. Tiež Jana Bubáka v obci Dřevčice,
Najstaršie záznamy o Bubákovcoch v matrikách v tejto lokalite sú na fare Kolín. Na začiatku 17. st. Bubákovci žili v obciach Starý Kolín, Nová Ves a Konárovice.
 
Najstaršie záznamy v obci Ohaře sa vzťahujú k Václavovi (1665) a Janovi (1665), ktorí obaja zomreli v r. 1725 vo veku 60 rokov. Zatiaľ nevieme, kto boli ich rodičia. Václav mal dcéru Dorotu (1693) vyd. Novákovú. Jej bratom alebo bratrancom bol Jan (okolo 1695).
 
Dorota (1693) sa 17.11.1725 vydala za Matěja Nováka a tu priezvisko Bubák v línii našich predkov končí. Barbora sa dožila 90 rokov. zomrela 11.8.1783 vo veku 90 rokov v dome č. 21.
 
Jan (1695) mal s manželkou Annou deti: Václav (1721, zom. 16.9.1723), Alžběta (19.11.1722), Jan (16.11.1724), Dorota (29,1,1727), Jiří (27.12.1730), Kateřina 27.5.1732), Václav (9.7.1737), dvojičky Jakub a Anna (30.6.1743).
Jan (1724) sa 6.4.1750 oženil s Dorotou Růžkovou a mali deti: Matěj (okolo 1751), Magdalena (16.3.1764), Alžběta (29.9.1765). Matěj (1751) sa oženil s Annou Březinovou, žili v dome č. 23 a mali deti: Jan (6.4.1775), Václav (28.9.1777).
Václav (1737) mal manželku Alžbětu Houkalovú, žili v dome č. 6.
Jakub (1743) sa 17.11.1773 oženil s Annou Hrbkovou, žili v dome č. 7 a mali deti: Anna (26.9.1774), Kateřina (27.2.1777), Josefa (1782) vyd. Veselá.
 
Václav (1710) bol chalupník a s manželkou Annou mal syna Pavla (16.12.1736).
 
* * *
 
Známou osobnosť s priezviskom Bubák je maliar Alois Bubák (20.8.1824 Kosmonosy – 6.3.1870 Praha). Jeho otec Josef pochádzal z Turnova a bol maliar. Alois málo odpočíval a veľa pracoval, čo mu podlomilo zdravie. Maľoval peknú krajinu, napr. obraz Horský potok při úplňku. Jeho vetva Bubákovcov pravdepodobne nie je spríbuznená s vetvou z Dománovic/Ohař.