Pocta predkom


Vejvoda

Náš rod Vejvoda žil v obci Drahobudice (okr. Kolín).
Najstarší známy predok je Matěj (okolo 1660). Zatiaľ máme málo poznatkov. Matějova dcéra Johana (okolo 1690) sa 22.1.1710 vydala za Martina Havránka a žili v obci Mančice. Tu priezvisko Vejvoda v línii našich predkov končí.