Pocta predkom


Březina

Predkovia z rodu Březina žili v stredných Čechách na Kolínskom panstve. Zatiaľ vieme len o Kateřine (okolo 1690), ktorá pravdepodobne pochádzala z obce Ohaře. Okolo r. 1715 sa vydala za Pavla Vlastníka do Jestřabí Lhoty č. domu 27 a vieme o ich 3 synoch: Martin, Václav a Pavel, ale tu už priezvisko Březina nepokračovalo.
 
* * *
 
Březina v obci Sány
 
V 17. st. v Sánoch žili 3 Březinovci - Jan, Václav a Mikuláš. Vieme o nich z matrík fary v Kolíne.
 
Václav Březina sa 9.5.1669 oženil s Magdalenou Pitráčkovou a mali deti: Anna (1677) a Kateřina (1688).
 
Jan Březina a Magdalena mali syna Jana (11.7.1683).
 
Mikuláš Březina sa v r. 1671 oženil s Mariou Pilařovou a mali deti: Jan (18.6.1673) a Kateřina (29.10.1674).
 
* * *
Osobnosti
 
Na začiatku 20. st. v Kolíne žil Václav Březina. Bol mechanik, odborník na montáž obuvnických liniek. Mal syna Jana (5.1.1914). Rodina sa odsťahovala do Ruska. Jan sa tu vyučil a bol aj polárny letec. Nakoniec mal tragický osud, keď ho 16.8.1938 popravili pri Moskve.