Pocta predkom


Jelínek

Jelínek patrí k rozšíreným priezviskám, preto pri hľadaní predkov sa musíme zamerať na úzku lokalitu, kde predkovia žili. V našom prípade je to obec Pučery (okr. Kolín). O Jelínkovcoch sa dozvedáme zo záznamov v matrikách fary Solopysky - v r. 1660 žil Mikuláš Jelínek v obci Dobřeň, v r. 1692 Václav v obci Křečovice. V r. 1708 Ondřej v obci Drahobudice. V matrikách fary Kolín sú Jelínkovci zaznamenaní už v r. 1610, deti tam mali Jan a Dorota. V obci Sány v r. 1625 žil Matouš Jelínek.

Našim najstarším známym predkom je Jan (okolo 1660). Jeho manželkou bola Anna. Vieme o ich 3 deťoch: Jan (okolo 1685), Dorota (okolo 1685) vyd. Skočepová (?) a Jakub (okolo 1690).

Jan (1680) sa 10.1.1708 oženil so Zuzanou Slivanskou. V Pučeroch sa im narodilo 5 detí: František (2.12.1708), Kateřina (19.4.1711) vyd. Olivová, Barbora (5.11.1713) vyd. Gronová, Anna (14.5.1716) a Alina (31.3.1718).

František (1708) sa 23.6.1730 oženil s Annou Svobodovou a mali deti: Barbora (17.9.1730), František (15.8.1744), Matěj (2.1.1747), Magdalena (17.6.1751) a Anna (6.6.1753) vyd. Rytinová.

František (1744) bol hajný, 6.10.1771 sa oženil s Annou Urbanovou, žili v obci Solopysky v dome č. 50 a mali syna Františka (5.5.1772). František (1772) bol lesníkom v Čevenom Hrádku. Oženil sa s Františkou Bělovskou a mali dcéru Mariu (9.3.1799), ktorá sa 18.1.1823 vydala za Františka Lázňovského do Solopysk.

Anna (1753) sa 14.11.1780 vydala za Martina Rytinu a tu priezvisko Jelínek v línii predkov končí.

 

Jakub (1690) sa oženil s Markétou a v Pučeroch mali deti: Josef (4.3.1714), František (22.3.1716), Kateřina (24.4.1717).