Pocta predkom


Rytina

Rod Rytina

 
obec Poďousy, okr. Kolín

 
ALT="Rytinovci" HEIGHT=500 WIDTH=750>
 

 
Martin Rytina
 
O ňom je najstaršia zmienka - je uvedený v bernej rule v r.1654 v obci Poďousy ako Rytva - čo je však chyba pri prepise, lebo v Poďousoch po ňom žili Rytinovci. Asi to bol jediný Rytina v tom čase. Narodil sa na začiatku 17. storočia.
Podľa logiky generácií by mal byť otcom Františka Rytinu (alebo jeho starým otcom). Odpoveď by sa mala nachádzať v archívoch.

 
František Rytina
 
Pravdepodobne je synom (alebo vnukom) Martina.
Vieme, že mal syna Josefa.
František už nežil v čase svadby syna Jozefa v r. 1743
 
 
Josef Rytina
 
manželka Anna Slavíková z Horných Chvatlin
svadba 7.12.1743 v obci Horní Chvatliny
Vieme o ich 2 synoch - Martin a Jan.
Jozef zomrel 22.1.1764

 
 
1. syn:
Martin Rytina
narodil sa 31.10.1755
manželka Anna Jelínková
svadba 13.11.1780 v Pučerech
bývali v: Pučery 28, Poďousy 19
 
Dcéra Anna sa im narodila 15.3.1781. Z toho aj vyplýva, že bola prvorodeným dieťaťom. O ďalších deťoch Martina a Anny zatiaľ neviem.
Pred r. 1796 sa presťahovali späť do Poďous (v Pučeroch asi bývali v dome po svokrovi).
Martin zomrel 13.4.1830.
 
 
Dcéra Anna sa vydala za Václava Bourka z obce Lošánky. A tak v tejto vetve priezvisko Rytina končí.


 
2. syn:
Jan Rytina
narodil sa 27.5.1762
manželka Barbora Bučková z Poďous nar. 7.12.1754
svadba 2.11.1783 v obci Poďousy
bývali v: Poďousy 4
Dcéra Alžběta, sa im narodila 26.10.1789. O ďalších deťoch Jana a Barbory zatiaľ neviem.
Jan zomrel 10.5.1833.
 
 
Dcéra Alžběta bola vydaná 2x. 1. manžel bol Josef Urban, majiteľ statku č. 15 v obci Solopysky. Za 2. manžela sa vydala už 2 mesiace po smrti 1. manžela - 21.2.1814 v Solopyskoch. A tak v tejto vetve priezvisko Rytina končí.
 
Martin a Jan mali aj synov, ale o nich v súčasnosti ešte neviem. Ich potomkovia po mužskej línii majú priezvisko Rytina.
V súčasnosti žije v ČR okolo 230 obyvateľov s priezviskom Rytina alebo Rytinová.

Rytinovci žili odjakživa v maličkej dedinke Poďousy, južne od Kolína. Pôvod priezviska by mohol naznačovať spojitosť s činnosťou - s rytím. Možno niečo poodhalí slovník starej češtiny.

Poďousy boli súčasťou panstva Kutná Hora a boli také malé, že nemali ani kostol. Patrili pod faru Solopysky. Predkovia tam chodili na bohoslužby do kostola svatého Bartoloměje. Dlhé stáročia boli pochovávaní pri tomto kostole. Matrika fary Solopysky má prvé záznamy o Rytinovcoch. (O kostole je viac uvedené pri priezvisku Bourek.)

Najstaršie záznamy v matrikách sa nachádzajú tu:

Státní oblastní archiv v Praze
Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj (1573-1951)
Fond: farnost církve římskokatolické Solopysky f.ř.k.
matrika, Solopysky 1, matrika narozených (1651-1691)Státní oblastní archiv v Praze
Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj (1573-1951)
Fond: farnost církve římskokatolické Solopysky f.ř.k.
matrika, Solopysky 1, matrika narozených (1651-1691)

Státní oblastní archiv v Praze, Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj, Fond: farnost církve římskokatolické Solopysky f.ř.k., matrika, Solopysky 1, matrika narozených (1651-1691), a aj matrika oddaných a zomretých. Na internete https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12300/1

Niektoré staré záznamy pre obec Poďousy sú aj na fare Zásmuky.

Najstaršia zmienka je o Pavlovi (okolo 1590), ktorý mal deti: Anna (okolo 1613) vyd. Mašínová, Dorota (okolo 1619) Mašínová a Martin (okolo 1625).

V bernej rule v r. 1654 je zapísaný Martin v obci Poďousy ako Rytva - čo je však chyba pri prepise, lebo v Poďousoch po ňom žili Rytinovci. Asi to bol jediný Rytina v Českom kráľovstve v tom čase. Narodil sa okolo r. 1625.

2 generácie potomkov Pavla (1590):

Martin (1625) sa 6.11.1650 oženil s Alžbetou Borovičkovou. Na fare v Solopyskách vtedy nerobili bohoslužby a tak sa o tejto udalosti dozvedáme z matriky oddaných fary Kolín. 

Vieme o 2 deťoch Martina a Alžběty - Martin (6.11.1651) a Bartoloměj (okolo 1652). Súčasní Rytinovci sú potomkovia po týchto dvoch bratoch. My sme z vetvy Bartoloměja.

Martin (1651) sa 26.2.1671 oženil s Dorotou a mali 10 detí: Jan (19.3.1672), Lidmila, Dorota, Matěj (19.12.1681), Alžběta, Anna, Jakub, Voršila, Jiří a František (13.7.1695). Jan (1672) sa oženil s Maří Magdalenou a mali deti: Lidmila (17.9.1714), Jan, Jakub Karel, Josef a Václav. Matěj (1681) mal s manželkou Kateřinou deti: Anna vyd. Veselá a dvojičky Jan a Dorota (21.1.1723). František (1695) mal manželku Barboru Novotnú a zatiaľ vieme, že mali syna Josefa (21.1.1723).

Bartoloměj (1652) sa oženil s Juditou a vieme o ich 8 deťoch: Kateřina (9.11.1671), Jiří (25.1.1680), Anna (26.2.1682), Pavel (23.1.1684), František (2.4.1686), Ondřej (25.11.1688), Lidmila (27.11.1688), Matěj a Marie Magdalena vyd. Novotná. My sme potomkovia Františka. Pavel (1684) sa usadil v obci Netřebovice a s manželkou Kateřinou mail syna Josefa (14.3.1718) a ten mal syna Matěja. Ondřej (1688) sa 21.10.1709 oženil s Kateřinou Pičundovou, žili v d. č. 18 a mali deti: Anna (17.7.1710), Václav, Maří Magdalena, Matěj, Alina (4.3.1720) vyd. Holubová a Lidmila (15.3.1722) vyd. Bučeková. Lidmila (1722) sa 12.5.1744 vydala za Františka Bučka a mali dcéru Barboru (7.12.1754), ktorá sa 2.11.1783 vydala za Jana Rytinu, svojho druhostupňového bratranca, Františkovho vnuka, žili v dome č. 4 a mali deti: Alžběta (26.10.1789) vyd. Urbanová a Chuchvalcová, Václav (15.9.1792).

František (1686) sa 6.2.1713 oženil s Alinou Vlachovou a mali 8 detí: Kateřina (nar. 11.7.1713), Anna, Jan, František, Josef (4.3.1720), Alina (18.3.1722) vyd. Bartošová a Srnadová, Tomáš a Martin (9.10.1726). Naša vetva predkov pokračuje cez Josefa (1720), ktorý sa 7.2.1743 oženil s Annou Slavíkovou z Horných Chvatlin a mali 7 detí: Kateřina (7.10.1745), Anna (15.6.1748) vyd. Procházková, Barbora (22.4.1753) vyd. Sratušková, Martin (31.10.1755), Magdalena, Dorota (8.11.1759) vyd. Nádeníková a Jan (22.5.1762). Žili v Poďousích v dome č. 4Josef zomrel 22.1.1764, keď boli deti ešte malé. Vdova Anna sa o rok - 20.1.1765, vydala za Josefa Šafaříka a tak deti dostali nevlastného otca. My sme potomkovia Martina.

Jan (1762) zostal v rodnom dome č. 4, 2.11.1783 sa oženil s Barborou Bučkovou (ktorú sme spomenuli vyššie) a mali deti: Alžběta (26.10.1789) vyd. Urbanová a Chuchvalcová, Václav (15.9.1792). Potom tu je trochu nejasné, či Jan ovdovel a oženil sa s Annou Bendovou a v obci Toušice mali deti: Josef Emanuel (18.1.1795, zom. 26.2.1795) a Matěj (12.1.1796). 

Václav (1792) zostal v Poďousích v dome č. 4, 19.1.1812 sa oženil s Kateřinou Mrňákovou z Malenovic a mali deti: Jan (18.6.1813), Josef (16.7.1815), Marie, Anna, František, Rosalie, Antonín (24.4.1828), Václav (14.4.1831), Kateřina (18.2.1836). 

Jan (1813) sa 28.1.1845 oženil s Annou Paďourovou, žili v obci Žižov (pri obci Vavřinec) v dome č. 6 a mali deti: Vincenc (4.4.1845), Marie (23.9.1847, zom. malá), Anna (11.7.1850), Marie (6.2.1854). Mama Anna zomrela a vdovec Jan sa oženil s Annou Chlumskou a mali deti: Tomáš (21.12.1855), Václav (15.9.1857), František (27.5.1862, zom. 2.7.1863). Otec Jan sa nedožil narodenia posledného syna, zomrel 6.1.1862.

Josef (1815) sa 25.2.1840 ženil s Františkou Hamáčkovou, žili v obci Chotouchov v dome č. 38 a mali deti: František (okolo 1850), Alois (10.8.1858). František (1850) sa oženil s Aloisiou Lupínkovou, žili v rodičovskom dome a mali syna Josefa (31.10.1874). Alois (1858) bol obuvník, usadil sa v Kolíne, oženil sa s Františkou Jánskou a mali deti Jaroslav (9.12.1894) a Karel (16.6.1905). Jaroslav (1894) zomrel na konci 1. sv. vojny 22.10.1818 v obci Follina v Taliansku.

Václav (1831) sa 22.5.1855 priženil do obce Netušil ku Kateřine Vojtovej a žili aj v obci Žižov. Mali deti: Marie (6.1.1857), Josef (5.7.1857, zom. malý), Josef (28.7.1861), Anna (4.2.1864), Alžběta (4.11.1867). Josef (1861) sa 9.6.1883 oženil s Mariou Lukešovou z Chuchelnej a usadili sa v obci Popovice v dome č. 25. Josef bol obuvník tak, ako jeho predkovia. S Mariou mali deti: Barbora (14.9.1883), Kateřina, František, Bohumil, Marie, Jan, Josefa a Václav (1904).

Matěj (1796) zostal v Toušiciach v dome č. 13, oženil sa s Kateřinou Chloupkovou z Kostelní Lhoty a vieme o ich synovi Václavovi (27.9.1830), ktorý sa oženil s Barborou Píšovou, žili v obci Toučice v dome č.13 a mali deti: Josef (16.6.1857), Antonín (5.1.1865), Karel (29.10.1872), Aloisie (6.4.1875), Alois (1878). Josef (1857) zostal v dome č. 13, 13.10.1879 sa oženil s Annou Dvořákovou a mali deti: Anežka (1879), František (13.5.1881), Marie (1.4.1883), Antonín (11.4.1885), Alois (27.9.1887), Josef (13.3.1890). Antonín (1865) sa usadil v obci Třebestovice, kde žil s manželkou Alžbětou Nyklovou a mali 5 detí: Marie (1896), Alois (1898), Bohumil (1901), František (1905) a Josefa (1909) vyd. Homolová. Potomstvo po Antonínovi sa rozšírilo a má najvyšší podiel na súčasných Rytinovcoch. Karel (1872) sa oženil s Alžbětou Třešňákovou z Pískovej Lhoty, okolo r. 1905 sa rodina vysťahovala do USA, do Chicago Cook v štáte Illionis. Karel a Alžběta mali deti: Božena (22.4.1896), xxx (1898, zom 1898), Anežka (1899), Alojsie (1901), Marie (1903), Ludmila Františka (1907), Karel (1909) a Josef (1912). Ich potomstvo žije v USA a tvorí tu veľkú základňu Rytinovcov.

 

Martin (1755) sa 13.11.1780 oženil s Annou Jelínkovou z obce Pučery. Najskôr bývali v Pučeroch č. domu 28 a potom v Poďousích č. domu 19. Mali 6 detí: Anna (15.3.1781) vyd. Bourková, Jan (17.6.1784), Barbora, Václav (22.8.1786), Marie (21.3.1796), Jan (31.8.1798) a Rosina (5.2.1801). Mama Anna zomrela 24.7.1801 a vdovec Martin sa 31.5.1802 oženil s Tereziou Černušákovou, vdovou po Matějovi Rytinovi. Martin a Terezie mali deti: František (16.7.1802, zom. 1802) a František (23.9.1803)., Jakub (10.8.1805, zom. 12.2.1814), Alžběta (26.5.1807), Vojtěch (15.5.1809). Mama Terezie zomrela pri pôrode a vdovec Martin sa 6.11.1809 oženil so 40 ročnou Kateřinou Mašínovou zo Sendražic.

Anna (1781) sa 22.11.1801 vydala za Václava Bourka z obce Lošánky. A tak v tejto vetve mojich predkov priezvisko Rytina končí.

Priezvisko Rytina z tejto vetvy sa do súčasnosti uchovalo cez potomkov Václava (1786), Jana (1798) a Františka (1803).

Václav (1786) sa oženil s Annou Mašínovou z Pučer a mali deti: Josef (1821), Kateřina (1831), Antonín František (10.6.1833), Barbora (28.11.1835) a Antonín (25.3.1838). V rodnom dome č. 19 zostal Josef (1821), ktorý sa 13.2.1844 oženil s Annou Novotnou a mali deti: Barbora, Alžběta (19.4.1846), František (5.1.1849), Jan (7.4.1851). Barbora mala nemanželského syna Antonína, ktorý sa oženil s Annou Stránskou z obce Hospozín a mali deti: Karel (20.11.1906) a Marie vyd. Urbanová. Antonín (1838) sa oženil s Annou Svatuškovou z obce Horní Jelčany, v obci Hlavečník bol lesníkom a narodil sa im syn Vílém (29.8.1871). Dr. Vilém Rytina bol okresní hejtman v Kolíne (vrchní rada, okolo r. 1925 prednosta okr. úradu), oženil sa s Matildou Neumanovou a mali deti: Vilém, Marie vyd. Kadlická a Prokop.

Jan (1798) sa 23.11.1829 oženil s Annou Svatuškovou, žili v dome č. 9 a mali deti: Jan (17.7.1830), Josef, Anna, Kateřina, František (21.7.1841), Vincenc a Antonín (19.9.1849). Jan (1830) sa 23.6.1850 oženil s Mariou Svobodovou a mali deti: Antonín (1.10.1859, D. Chvatliny) a František. František bol obuvník, usadil sa v obci Zásmuky a oženil sa s Mariou Švejkovou, v dome č. 187 sa im narodil Oldřich  (30.12.1888), ktorý bol holič, od roku 1909 žil v Bečvárech č.p. 29. Bol dvakrát ženatý. Jeho vnukom je Dan Horyna, frontman skupín Vitacit a Merlin.

František (1803) sa 19.5.1833 priženil ku Kateřine Syrových do Malenovic, kde v dome č. 19 mali deti: Františka (17.10.1828) vyd. Vyrtychová, Josef (6.11.1833), Antonín, Anna (18.6.1838) vyd. Martinková a Jan (31.5.1841, zom. 26.9.1841). Josef (1833) sa oženil s Annou Novotnou a mali syna Josefa (2.9.1865) v obci Klášterní Skalice. Josef (1865) sa oženil s Barborou Nouzovskou, žili v obci Červené Pečky a mali syna Bohuslava (12.9.1900), ktorý mal synov Bohuslava a Jiřího.

 

* * *

 

Rytina v obci Zásmuky

 

Na konci 17. st. tu žil Václav, ktorý sa 30.1.1695 oženil s Kateřinou a mali deti: Marie (1698), Jakub, Anna vyd. Růžičková, František. Jakub sa 22.2.1729 oženil so Zuzanou Michalkovou.

 

Jiří (okolo 1690), ktorého pôvod je zatiaľ nejasný, sa 19.11.1719 oženil s Mariou Magdalenou Zápotockou:

Ze Zásmuk. Téhož dne (19.11.1719) ... poctivý mládenec Jiří Rytina ze Zásmuk s poctiwau dieweczkou Maryí Magdalenau, wlastny dczerou Jyrziho Zápotockýho ...

Jiří a Marie Magdalena mali 7 detí: Jan (9.5.1721), Anna, Josef (15.3.1724), Terezie, Dorota, Jiří a Jakub (29.4.1735).

Josef (1724) sa 20.1.170 oženil s Evou Radimovskou z Horních Chvatlin a tu sa aj usadili a mali 5 detí: Kateřina (21.11.1760), Josef (18.3.1762, zom. 14.7.1766), Barbora (3.10.1767) vyd. Kolářová, Anna a Jan (21.6.1773, zom. 19.10.1773).

 

V obci Zásmuky v d. č. 187 žil obuvník František Rytina:

* * *

V ČR žije 98 obyvateľov s priezviskom Rytina https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Rytina/hustota/ a 107 žien s priezviskom Rytinová.

 

* * *

Rytina v USA

V r. 1915 v Chicagu mal pekáreň Alois Rytina (bakery located on S. Hermitage Ave on the South Side of Chicago):

V r. 1982 zomrela Lucille Anderson, rodená Rytina, age 81, beloved wife of the late Arthur Ray Anderson, loving mother of Ray (Mildred), Darlene (Frank) Crites and the late Robert Donald Anderson; fond grandmother of 10, great-grandmother of four, dear sister of Charles (Margaret) Rytina, Mary Suida and Libby (Herman) Morganeler.

Bessie Rytina bola manželkou Edwina J. Wagnera (19.1.1884 - 12.3.1956), žili v Chicago, Cook County.

Rytina v r. 1958 založil práčovňu Rytina Cleaners v Sacramente CA a majú web doménu https://www.rytina.com

Viacerí Rytinovci prešli vojenskou službou v armáde USA.

Alois Rytina (1874-1951) je pochovaný na Lakeview Cemetery (South Haven City, South Haven Township, Van Buren County, Michigan).

 

*  * *

 

Padlí v 1. sv. vojne:

Alois (27.12.1887) nar. v obci Poďousy, jeho otec bol Antonín. Alois bol strelec a 19.7.1917 v Tarnopole podľahol zraneniu. Pomník je v meste Ozerna.

Alois (1885) nar. v obci Toušice. Padol 16.5.1915 v obci Dembno okr. Przevorsk v Galícii.

Antonín (1885) nar. v obci Toušice. Padol 16.5.1915 v obci Dembno okr. Przevorsk v Galícii.

František (1885) v obci Toušuce, zranený v r. 1915 a 1916.

Jaroslav (9.12.1894) v Kolíne, zomrel na konci 1. sv. vojny 22.10.1818 v obci Follina v Taliansku.

Rudolf je zapísaný na pomníku padlých v obci Bečváry.

František (1883) v obci Bečváry, padol do zajatia v Omsku (Rusko) v r. 1915.

Alois (1885) v obci Bečváry, padol do zajatia v Kyjeve (Rusko) v r. 1917.

Josef (1882) v obci Škvrňov, zomrel 16.6.1916.

Anton (1895) v obci Škvrňov, padol do zajatia v Rusku.

Gottlieb (1894) v obci Zásmuky, zranený v r. 1917.

Alois (?) z obce Oleška (Český Brod), zranený v r. 1917.

Anton (?), vieme len, že zomrel v období 16.-19.1915 pravdepodobne v Rusku.

 

*

 

Rytina v obci Laubenthal (Ostrov)

 

Obec Ostrov je dnes súčasťou obce Úmyslovice, je severne od Poděbrad. Rytinovci tu boli evanjelici. V dome č. 1 tu ako nájomníci  žili rovesníci Jiří (1770, zom. 12.12.1838) a František (okolo 1780). František mal dcéru Annu. Anna mala za slobodna dcéru Annu (12.5.1833).

 

*

 

Rozmiestnenie priezviska Rytina vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Rytina