Pocta predkom


Rytina

Rod Rytina

 
obec Poďousy, okr. Kolín

 
ALT="Rytinovci" HEIGHT=500 WIDTH=750>
 

 
Martin Rytina
 
O ňom je najstaršia zmienka - je uvedený v bernej rule v r.1654 v obci Poďousy ako Rytva - čo je však chyba pri prepise, lebo v Poďousoch po ňom žili Rytinovci. Asi to bol jediný Rytina v tom čase. Narodil sa na začiatku 17. storočia.
Podľa logiky generácií by mal byť otcom Františka Rytinu (alebo jeho starým otcom). Odpoveď by sa mala nachádzať v archívoch.

 
František Rytina
 
Pravdepodobne je synom (alebo vnukom) Martina.
Vieme, že mal syna Josefa.
František už nežil v čase svadby syna Jozefa v r. 1743
 
 
Josef Rytina
 
manželka Anna Slavíková z Horných Chvatlin
svadba 7.12.1743 v obci Horní Chvatliny
Vieme o ich 2 synoch - Martin a Jan.
Jozef zomrel 22.1.1764

 
 
1. syn:
Martin Rytina
narodil sa 31.10.1755
manželka Anna Jelínková
svadba 13.11.1780 v Pučerech
bývali v: Pučery 28, Poďousy 19
 
Dcéra Anna sa im narodila 15.3.1781. Z toho aj vyplýva, že bola prvorodeným dieťaťom. O ďalších deťoch Martina a Anny zatiaľ neviem.
Pred r. 1796 sa presťahovali späť do Poďous (v Pučeroch asi bývali v dome po svokrovi).
Martin zomrel 13.4.1830.
 
 
Dcéra Anna sa vydala za Václava Bourka z obce Lošánky. A tak v tejto vetve priezvisko Rytina končí.


 
2. syn:
Jan Rytina
narodil sa 27.5.1762
manželka Barbora Bučková z Poďous nar. 7.12.1754
svadba 2.11.1783 v obci Poďousy
bývali v: Poďousy 4
Dcéra Alžběta, sa im narodila 26.10.1789. O ďalších deťoch Jana a Barbory zatiaľ neviem.
Jan zomrel 10.5.1833.
 
 
Dcéra Alžběta bola vydaná 2x. 1. manžel bol Josef Urban, majiteľ statku č. 15 v obci Solopysky. Za 2. manžela sa vydala už 2 mesiace po smrti 1. manžela - 21.2.1814 v Solopyskoch. A tak v tejto vetve priezvisko Rytina končí.
 
Martin a Jan mali aj synov, ale o nich v súčasnosti ešte neviem. Ich potomkovia po mužskej línii majú priezvisko Rytina.
V súčasnosti žije v ČR okolo 230 obyvateľov s priezviskom Rytina alebo Rytinová.

Rytinovci žili odjakživa v maličkej dedinke Poďousy, južne od Kolína. Pôvod priezviska by mohol naznačovať spojitosť s činnosťou - s rytím. Možno niečo poodhalí slovník starej češtiny.

Poďousy boli súčasťou panstva Kutná Hora a boli také malé, že nemali ani kostol. Patrili pod faru Solopysky. Predkovia tam chodili na bohoslužby do kostola svatého Bartoloměje. Dlhé stáročia boli pochovávaní pri tomto kostole. Matrika fary Solopysky má prvé záznamy o Rytinovcoch. (O kostole je viac uvedené pri priezvisku Bourek.)

Najstaršie záznamy v matrikách sa nachádzajú tu:

Státní oblastní archiv v Praze
Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj (1573-1951)
Fond: farnost církve římskokatolické Solopysky f.ř.k.
matrika, Solopysky 1, matrika narozených (1651-1691)Státní oblastní archiv v Praze
Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj (1573-1951)
Fond: farnost církve římskokatolické Solopysky f.ř.k.
matrika, Solopysky 1, matrika narozených (1651-1691)

Státní oblastní archiv v Praze

Sbírka matrik a průvodní listinný materiál, Středočeský kraj (1573-1951)

Fond: farnost církve římskokatolické Solopysky f.ř.k.

matrika, Solopysky 1, matrika narozených (1651-1691), a aj matrika oddaných a zomretých.

Na internete https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12300/1

Najstaršia zmienka o Martinovi Rytinovi, zaznamenaná mimo matrík, je v bernej rule v r. 1654, kde je zapísaný v obci Poďousy ako Rytva - čo je však chyba pri prepise, lebo v Poďousoch po ňom žili Rytinovci. Asi to bol jediný Rytina v Českom kráľovstve v tom čase. Narodil sa okolo r. 1625.

Rovesníčky Martina Rytinu boli Anna nar. okolo 1613 a Dorota nar. okolo 1619. Oni dve boli dcéry Pavla Rytinu. Keďže Rytinovci vtedy neboli rozšírení, tak predpokladám, že aj Martin je syn Pavla. Pavel sa narodil okolo r. 1590.

Dorota nar. 1619 sa vydala za Havla Mašína do obce Pučery. Potomkovia Mašínovcov žijú aj v súčasnosti.

Martin sa 6.11.1650 oženil s Alžbetou Borovičkovou. Na fare v Solopyskách vtedy nerobili bohoslužby a tak sa o tejto udalosti dozvedáme z matriky oddaných fary Kolín. 

Vieme o 2 deťoch Martina a Alžběty - Bartoloměj nar. okolo 1650 a Martin nar. 6.11.1651. Súčasní Rytinovci sú potomkovia po týchto dvoch bratoch. My sme z vetvy Bartoloměja.

Bartoloměj sa oženil s Juditou a vieme o ich 8 deťoch: Kateřina (9.11.1671), Jiří (25.1.1680), Anna, Pavel, František (2.4.1686), Ondřej, Lidmila a Matěj.

Ich syn František sa oženil s Alinou Vlachovou. Vlachovci žili v obci Dolní Chvatliny. Mali 8 detí: Kateřina (nar. 11.7.1713), Anna, Jan, František, Josef (4.3.1720), Alina, Tomáš a Martin (9.10.1726). 

Naša vetva predkov pokračuje cez Josefa Rytinu. Josef sa oženil s Annou Slavíkovou z Horných Chvatlin, svadba bola 7.12.1743. Mali 7 detí: Kateřina (7.10.1745), Anna, Barbora, Martin (31.10.1755), Magdalena, Dorota a Jan (22.5.1762). Žili v Poďousích v dome č. 4Jozef zomrel 22.1.1764 a Anna 29.6.1795.

Martin (1755) sa 13.11.1780 oženil s Annou Jelínkovou z obce Pučery. Najskôr bývali v Pučeroch č. domu 28 a potom v Poďousích č. domu 19. Mali 6 detí: Anna (15.3.1781) vyd. Bourková, Jan (17.6.1784), Barbora, Václav (22.8.1786), Marie a Rosina (5.2.1801). Mama Anna zomrela 24.7.1801 a vdovec Martin sa 31.5.1802 oženil s Tereziou Kubalovou, s ktorou mal 2 deti: František (1802, zom. 1802) a František (23.9.1803). Martin opäť ovdovel a oženil sa s Kateřinou Mašínovou zo Sendražic.

Anna (1781) sa 22.11.1801 vydala za Václava Bourka z obce Lošánky. A tak v tejto vetve mojich predkov priezvisko Rytina končí.

 

Priezvisko Rytina z tejto vetvy sa do súčasnosti uchovalo cez potomkov Václava (1786), ktorý sa oženil s Annou Mašínovou z Pučer a mali deti: Josef (1821), Kateřina (1831), Antonín František (10.6.1833), Barbora (28.11.1835) a Antonín (25.3.1838). V rodnom dome č. 19 zostal Josef (1821). Antonín (1838) sa oženil s Annou Svatuškovou z obce Horní Jelčany a odsťahoval sa.

Jan (1762), mladší brat Martina (1755), zostal v rodnom dome č. 4 a bol 2x ženatý. S Barborou Bučkovou sa oženil 2.11.1783 a mali 2 deti: Alžběta (26.10.1789) vyd. Urbanová a Chuchvalcová a Václav (15.9.1792). Potom sa oženil s Annou Bendovou z Mílkovic, žili v obci Toučice a mali 2 synov: Josef Emahuel (18.1.1795) a Matěj (12.1.1796).

Václav (1792) zostal v Poďousích v dome č. 4 a oženil sa s Kateřinou Mrniakovou. Ich všetky deti zatiaľ nepoznáme, ale mali syna Josefa (16.7.1815), ktorý sa 25.2.1840 oženil s Františkou Hamáčkovou. Matěj (1796) sa oženil s Kateřinou Chloupkovou z Kostelní Lhoty a vieme o ich synovi Václavovi (27.9.1830). Žili v obci Toučice v dome č.13 vieme o ich 2 synoch: Antonín (5.1.1865) a Karel (29.10.1872).

Antonín (1865) sa usadil v obci Třebestovice, kde žil s manželkou Alžbětou Nyklovou a mali 5 detí: Marie (1896), Alois (1898), Bohumil (1901), František (1905) a Josefa (1909) vyd. Homolová.

Karel (1872) sa oženil s Alžbětou Třešňákovou z Pískovej Lhoty, kde sa aj na krátky čas usadili, mali tu deti a okolo r. 1905 sa celá rodina vysťahovala do USA, do Chicago Cook v štáte Illionis. Karel a Alžběta mali deti: Božena (22.4.1896), xxx (1898, zom 1898), Anežka (1899), Alojsie (1901), Marie (1903), Ludmila Františka (1907), Karel (1909) a Josef (1912). Ich potomstvo žije v USA.

 

* * *

 

Rytina v obci Zásmuky

 

Sobáš 19.11.1719:

Ze Zásmuk
Téhož dne (19.11.1719) ... poctivý mládenec Jiří Rytina ze Zásmuk s poctiwau dieweczkou Maryí Magdalenau, wlastny dczerou Jyrziho Zápotockýho ...

 

Rytinovci v neďalekej obci Zásmuky (obuvník Rytina):

 

* * *

V ČR žije 98 obyvateľov s priezviskom Rytina https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Rytina/hustota/ a 107 žien s priezviskom Rytinová.