Pocta predkom


Dvořák

Priezvisko Dvořák patrí medzi najrozšírenejšie české priezviská. Preto musí byť rodopisné pátranie zacielené na úzku lokalitu. V tomto prípade je to obec Sány.

Najstaršou známou osobou je Karel Dvořák nar. okolo r. 1720. Matriky z tohto obdobia zhoreli a tak máme podchytených málo súvislostí. Z gruntovnej knihy vieme, že v r. 1668 tu žil Jan Dvořák, v r. 1692 tu žil Janov syn Václav a v r. 1689 je zapísaný Matěj Dvořák. Napojenie nášho Karla na nich zatiaľ nepoznáme. Dvořákovci boli vtedy protestanti.

Karel mal 2 dcéry, poznáme Annu (1746) vyd. Drahovzalovú. Anna sa 14.11.1761 vydala za Jakuba Drahovzala. Žili v Jestřabej Lhotě a mali 6 detí. Tu priezvisko Dvořák v línii našich predkov končí.