Pocta predkom


Novotný

O našich predkoch Novotných vieme toho málo. Žili v obci Ovčáry (okr. Kolín). Jakub Novotný nar. okolo 1740. Jeho manželkou bola Magdalena. Jakub a Magdalena mali dcéru Annu (31.8.1766).

Anna (1766) sa 10.2.1784 vydala za Františka Váchu a tu priezvisko Novotný v línii našich predkov končí.