Pocta predkom


Hera

Náš rod Hera resp. Héra má korene v obci Podmoky (okr. Nymburk). Počas 30-ročnej vojny bola obec zrovnaná so zemou. A tak je pravdepodobné, že po tom sa tu usadili naši predkovia. Slavným rodákem z Podmok byl Jan Miller, selský spisovatel a senátor národní demokracie. Narodil se v Podmokách roku 1870 a zemřel v Českém Brodě roku 1937. Velmi se zasloužil o rozvoj obce, kde vykonával také funkci starosty, přispíval do různých časopisů a vytvořil spoustu literárních děl jako například .
Pôvod priezviska môže byť v nemeckom oslovení muža - Herr. V gréckej mytológii je bohyňa Héra (aj Hera). Je to hlavná bohyňa, ktorá ochraňuje rodinu, rodiace ženy a deti. Je manželkou a sestrou boha Dia a dcérou Titana Krona. Je totožná s rímskou bohyňou Juno. Je patrónkou manželstva a pôrodu.
 
Najstaršie záznamy o Herovcoch sú v matrikách fary Poděbrady. Okolo r. 1700 mali sobáše Jiří, Jakub, Jan, Anna, Václav. Pravdepodobne sa jednalo o súrodencov. Niekoľko záznamov je aj na fare Městec Králové.
 
Našim najstarším známym predkom je Jiřík (okolo r. 1670). Žil v obci Podmoky, 10.11.1697 sa oženil s Kateřinou Šantrůčkovou. Vieme o ich 2 dcérach: Alžběta (13.2.1707) a Anna (okolo 1710) vyd. Vokounová. Z Podmok sa presťahovali do obce Opolany. Jiřík zomiera predčasne okolo r. 1711 a vdova Kateřina sa 7.11.1711 vydala za Jana Vondráka (mali 3 deti) a 16.5.1731 za Jana Uslera.
Anna (1710) sa 24.7.1729 vydala za Václava Vokouna do Sán a tu priezvisko Hera v našej línii predkov končí.
 
Jakub sa 20.11.1694 oženil s Annou.
Jan sa 5.8.1696 oženil s Mandelinou, vdovou po Krištofovi Novákovi. Žili v obci Vrbice a mali deti: Vojtěch (28.3.1703), Judita (19.8.1706).
Anna sa 9.5.1697 vydala za Jána Váňu z obce Činěves.
Václav sa 29.1.1701 oženil s Alžbětou Chvalovskou a mali dcéru Alžbětu (7.12.1701).
 
V obci Vrbice žil Jan s manželkou Alžbětou a mali dcéru Alžbětu (2.7.1700).
V Podmokoch mal Václav (?) s manželkou Juditou dcéru Dorotu (13.3.1707).
 
Héra v mestečku Městec Králové
 
Hérovci žili v 17. st. aj v neďalekom mestečku Městec Králové. V r. 1813 tu bol starostom Josef Héra. Žijú tu aj súčasnosti.
 
* * *
 
V ČR žije len 30 mužských potomkov nosiacich priezvisko Hera.
 
Osobnosti s priezviskom Hera
 
Alfred Hera (nar. 1940)
Narozen 11.9.1940 v Brně. Prof. MVDr., CSc., vysokoškolský pedagog, práce z oboru veterinární farmakologie a toxikologie.
 
V obci Podmoky pôsobil rodák Jan Miller (1870–1937), rolník, český a československý politik. V letech 1906–1907 a 1919–1919 starosta v rodných Podmokách, 1925–1929 senátor Národního shromáždění za Československou národní demokracii, v jejímž rámci zastupoval skupinu Rolnická jednota. Napísal 4-zväzkové dielo Z kroniky rodu Vinduškova.
Alfred Hera (nar. 1940)
Narozen 11.9.1940 v Brně. Prof. MVDr., CSc., vysokoškolský pedagog, práce z oboru veterinární farmakologie a toxikologie.