Pocta predkom


Hera

Pôvod priezviska môže byť v nemeckom oslovení muža - Herr. V gréckej mytológii je bohyňa Héra (aj Hera). Je to hlavná bohyňa, ktorá ochraňuje rodinu, rodiace ženy a deti. Je manželkou a sestrou boha Dia a dcérou Titana Krona. Je totožná s rímskou bohyňou Juno. Je patrónkou manželstva a pôrodu.
 
Najstarším známym predkom je Jiřík Hera, ktorý sa narodil okolo r. 1670. Žil v obci Podmoky (S od Sán, vtedy kolínske panstvo, dnes okr. Nymburk). Zatiaľ je tento rod málo preskúmaný.
Jiříkovou manželkou bola Kateřina Šantrůčková. Vieme o ich 2 dcérach: Alžběta (13.2.1707) a Anna (okolo 1710) vyd. Vokounová. Jiřík zomiera predčasne okolo r. 1711 a vdova Kateřina sa 7.11.1711 vydala za Jana Vondráka (mali 3 deti) a 16.5.1731 za Jana Uslera.
Anna (1710) sa 24.7.1729 vydala za Václava Vokouna do Sán a tu priezvisko Hera v našej línii predkov končí.
 
 
 
* * *
 
V ČR žije len 30 mužských potomkov nosiacich priezvisko Hera.
 
Osobnosti s priezviskom Hera
 
Alfred Hera (nar. 1940)
Narozen 11.9.1940 v Brně. Prof. MVDr., CSc., vysokoškolský pedagog, práce z oboru veterinární farmakologie a toxikologie.
Alfred Hera (nar. 1940)
Narozen 11.9.1940 v Brně. Prof. MVDr., CSc., vysokoškolský pedagog, práce z oboru veterinární farmakologie a toxikologie.