Pocta predkom


Weiss

Naši Weissovci sú na slovenskom území spojený s Kremnicou. Históriu tohto jedinečného mesta odhaľuje a o nej píše historik Daniel Haas Kianička.

V Kremnici bola mincovňa a tá ponúkala zaujímavú prácu v rámci pomerov, aké panovali v spoločnosti kedysi. Stálu expozíciu mincí a medailí v múzeu v Kremnici si môžeme pozrieť aj vo  videu .
Nemecké priezvisko Weiss naznačuje, že najstarší predok sem prišiel z nemecky hovoriacej krajiny, teda z dnešného Rakúska alebo Nemecka. V súvislosti s Kremnicou sa často spomínajú Sasi. Naši predkovia boli hutníci (lat. ustrinarius) a práca s kovom bola ich chlebíčkom.

Rod Weiss (postupom času písaný Vaisz) patrí k početnejším rodom v Kremnici a to sťažuje vystopovanie toho správneho predka.
Evanjelická matrika začína rokom 1666 a v tomto období tu malo deti 5 manželských párov Weissovcov. Boli to Ondrej, Jakub a 3 Hansovia. Vtedy boli zapisovaní ako Weisz.
V uhorskom daňovom súpise v r. 1715 sú v Kremnici uvedení: vdova po Michalovi Vaiszovi na obr. N78_15_315.jpg a Ján Vaisz na obr. N78_15_324.jpg .Jánove povolanie bolo metallicus, teda baník.
V  súpise z r. 1720 je uvedené, kto býval na jednej zo 6 ulíc. Vdova po Michalovi (Michael Vajsz özv.) bývala na Dolnej ulici (Alsó utca) na obr. N79_15_0240.JPG. Ján býval na Hornej ulici (Felsó utca) na obr. N79_15_0246.JPG.
 
Našim najstarším známym predkom z tohto rodu je Gottlieb, ktorý sa narodil okolo r. 1700.
Gottlieb má zaujímavé krstné meno, ktoré sa v matrikách zapisovalo v 3 odlišných formách: Gottlieb, Theophili alebo Amadei. Všetky 3 krstné mená majú rovnaký význam - "Milovaný bohom". Gottlieb sa 29.11.1730 oženil s Rosinou Puskeiler z Piargov a mali 9 detí: Ján Bartolomej (24.8.1732), Mariana (26.8.1738), Karol (16.12.1741), Zuzana (22.6.1744), Mária Alžbeta (19.11.1745), Leopold (26.5.1748), Alžbeta (1750), Jozef (21.1.1753) a František (31.7.1757). Naši Vaiszovci boli v tejto dobe katolíci.
Jozef (1753) je uvádzaný ako metalicus, matallisossor, teda spracovával kov. Dňa 13.8.1775 sa oženil s Máriou Dantzigovou (uvádzané i vo forme Dančíková) z Piargov. Jozef a Mária mali 3 deti: Jozefa (19.3.1776), Anna Mária (6.9.1778) vyd. Turčániová a Barbora (30.10.1781).
Anna Mária (1778) sa 5.9.1802 vydala za Štefana Turčániho (pôvodom z Plevníka). Žili v Modrom Kameni a mali 10 detí. Priezvisko Weiss tu v línii našich predkov končí.

* * *

Evanjelik Johannes Weiss mal s manželkou Juditou 5 detí: Anna Žofia (16.4.1708), František (30.1.1711), Mária Alžbeta (6.11.1713), Gottfried (12.1.1716) a Katarína (26.9.1719).

* * *

Ukážky mincí z Kremnickej mincovne:
https://mince-medaily.com/die-munze-kremnica-kremnitz-1328-1978/
https://www.ma-shops.com/shops/search.php5?lang=en&searchstr=RDR+Ungarn+Kremnitz+3+Kreuzer+1661

O histórii banských miest je kniha Križko, Pavel: Dejiny banských miest v čase povstania Františka Rákóczyho II. (1703 — 1711)

* * *

 

Medailér a rytec Anton Hám (20.4.1899 - 1965) pracoval v mincovni v Kremnici. Jeho predkom bol Johann Weiss (10.9.1827), ktorý bol baník v šachte Žigmund Juraj na Blaufusse pri Kremnici.

 

* * *

Weissovci z Kremnice sú zaznamenaní v databáze GEDBAS, ktorá obsahuje vyše 17 mil. mien. Sú tam aj Weissovci z neďalekej Hornej Štubne. Databáza uvádza referenčné linky na matriky zverejnené na familytree. 

Johannes Franciscus WAIS, r.-k., nar. 24.6.1694 v Kremnici, rodičia Georg WAIS a Anna Margareta (WAIS). https://gedbas.genealogy.net/person/show/1172432146
 
 
 
Johannes WEISS, nar. okolo 1630, manželka Juditha (WEISS), dieťa:
okolo 1660 Susanna WEISS, sobáš 22.1.1679 s Jeremias OBERLANDT.
 
Juditha vyd. VEISZ, ev. a.v., nar. 1659, zom. 7.11.1739.
 
Juditha vyd. VEISZ, ev. a.v., nar. 1687, zom. 5.10.1738.
 
Paul WEISS, nar. okolo 1630, povolanie Maurer, dieťa:
okolo 1660 Susanna WEISS, sob. 24. 2.1680 s Jakobus ZURKO
 
Johannes VEISZ, nar. okolo 1700, manželka Juditha (VEISZ), dieťa:
 
Johannes WEISS, manželka Rebecca (WEISS), zom. pred r. 1736. Dieťa:
okolo 1715 Susanna WEISS, sobáš 29.7.1736 s Johannes WEISS
Johannes WEISS, nar. okolo 1700, sobáš 29.7.1736 s Susanna WEISS
 
 
Johannes Franciscu s WAIS, r.-k., nar. 24.6.1694 v Kremnici, rodičia Georg WAIS a Anna Margareta (WAIS). 
 
 
Johannes WEISS nar. okolo 1690, manželka Dorothea (WEISS), deti:
okolo 1710 Christian WEISS
okolo 1715 Susanna WEISS
 
Christian WEISS, nar. okolo 1710, povolanie Bergmann, rod. Johannes WEISS a Dorothea (WEISS), manželka Eva BARTOSCH, deti:
 
Christian WEISS, manželka Maria Elisabetha (WEISS), deti:
 
Susanna WEISS, nar. okolo 1715, sobáš 8.2.1739 s Georg BOHUSCH, deti:
13. November 1739 Johann Georg BOHUSCH
30. April 1744 Anna BOHUSCH
6. April 1748 Elisabeth BOHUSCH
17. July 1750 Mathias BOHUSCH
 
Barbara VEIS, nar. okolo 1725, rod. Christian VEIS (povolanie Kürschnermeister) a Susanna (VEIS), sobáš 9.9.1749 s Andreas BILESCH.
 
Andreas WEISS, r.-k., nar. okolo 1690, sobáš 5.11.1724 s Rebecca ERTL.
 
Andreas WEISS, r.-k., nar. okolo 1700, manželka Susanna (WEISS), deti:
okolo 1735 Catharina WEISS
 
Johann Paul VEISZ, okolo 1700, manželka Susanna (VEISZ), dieťa:
 
 
 
 
 
Martin WEISS nar. 1692, zom. 15.11.1747, povolanie kaiserlicher Berghauer, manželka Magdalena (WEISS), deti:
9.9.1719 Anna Susanna WEISS, sobáš 13. July 1737 s Raphael RANNER.
14. December 1736 Joannes WEIS
 
Godefridus VEISZ, nar. 7.3.1681 Kremnické Bane, rod. Christian VEISZ a Susanna (VEISZ). Manželka Charitas (VEISZ), deti:
okolo 1720 Joanna VEISZ, sobáš 15. September 1748 s Franciscus PRUKER.
 
Johannes WEIS, ev. a.v., pochádzal z Kremnických Baní, sobáš v Kremnici 20.1.1735 s Anna Catharina PFAFF
 
Georg WEISZ a Maria (WEISZ), Kremnické Bane, dieťa:
23. October 1722 Sigismund WEISZ, sobáš 21. November 1745 v Kremnici s Catharina SASCH
 
 

 


* * *

Zomrel v koncentračnom tábore Osvienčim

 

Sterbebucher von Auschwitz (Fragmente), 1995

Namensverzeichnis A-Z. Annex / Index of Names A-Z.

str. 1638, Johann Weisz, nar. 3.3.1921 Kremnica, zom. 16.6.1942 /Zl. 1 (24), Stb. 1 (551-556)/

Zomrel v koncentračnom tábore Osvienčim
 
https://books.google.sk/books?id=TnLiCNYVFDQC&pg=PA1638&lpg=PA1638&dq=kemnica+veisz&source=bl&ots=GMy2mn8hgA&sig=qoGdzFQ64J0JKNsiVeAb-Lu7UK4&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjd55jGwq3YAhVFqaQKHUMjA6cQ6AEITDAG#v=onepage&q=kemnica%20veisz&f=false
 
Sterbebucher von Auschwitz (Fragmente), 1995
Namensverzeichnis A-Z. Annex / Index of Names A-Z.
str. 1638, Johann Weisz, nar. 3.3.1921 Kremnica, zom. 16.6.1942 (Zl. 1 (24), Stb. 1 (551-556)Zomrel v koncentračnom tábore Osvienčim
 
https://books.google.sk/books?id=TnLiCNYVFDQC&pg=PA1638&lpg=PA1638&dq=kemnica+veisz&source=bl&ots=GMy2mn8hgA&sig=qoGdzFQ64J0JKNsiVeAb-Lu7UK4&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjd55jGwq3YAhVFqaQKHUMjA6cQ6AEITDAG#v=onepage&q=kemnica%20veisz&f=false
 
Sterbebucher von Auschwitz (Fragmente), 1995
Namensverzeichnis A-Z. Annex / Index of Names A-Z.
str. 1638, Johann Weisz, nar. 3.3.1921 Kremnica, zom. 16.6.1942 (Zl. 1 (24), Stb. 1 (551-556)Zomrel v koncentračnom tábore Osvienčim
 
https://books.google.sk/books?id=TnLiCNYVFDQC&pg=PA1638&lpg=PA1638&dq=kemnica+veisz&source=bl&ots=GMy2mn8hgA&sig=qoGdzFQ64J0JKNsiVeAb-Lu7UK4&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjd55jGwq3YAhVFqaQKHUMjA6cQ6AEITDAG#v=onepage&q=kemnica%20veisz&f=false
 
Sterbebucher von Auschwitz (Fragmente), 1995
Namensverzeichnis A-Z. Annex / Index of Names A-Z.
str. 1638, Johann Weisz, nar. 3.3.1921 Kremnica, zom. 16.6.1942 (Zl. 1 (24), Stb. 1 (551-556)