Pocta predkom


Dantzig - Dančík

Rod Dantzig alebo Dančík má korene v Kremnici. Kremnica bola osídlená nemecky hovoriacimi osadníkmi a tak asi nemecká forma priezviska je správnejšia. V matrikách sa objavujú obe podoby zápisu priezviska - Dantzig a Dančík.
Nemecká forma názvu obce bola Kremnitz, maďarská Körmöcbánya a latinská Cremnicium.
 
Najstaršou známou osobou je Matej (okolo 1690). S manželkou Alžbetou alebo Máriou mali syna Jána (okolo 1720). Matej a Mária mali syna Jána Gašpara (6.1.1723), pravdepodobne on je našim predkom. Matej a Mária Alžbeta mali syna Mateja (30.3.1702). Matejovými (1690) rovesníkmi boli Ondrej, Juraj a Daniel.
V súpise z r. 1715 je zapísaný Mathias Danisik. To by mohol byť náš Matej. Matej nevlastnil pozemky, bol metallicus, teda baník.
Súpis z r. 1720 nám ukazuje kto býval na ktorej uluci. Mathias Dancsik býval na ulici Hunczmarch (na obr. N79_15_0248.JPG).
Jánovým súčasníkom bol ďalší Ján Dantzig, ktorý mal manželku Zuzanu. Ďalším ich súčasníkom bol Matej.
Ján (1720 resp. 1723) sa 29.5.1740 oženil s Barborou Orienda a vieme o ich 3 deťoch: Mária (18.9.1745) vyd. Vaiszová, Ján (22.9.1754) a Veronika (18.3.1760).
 
Mária (1745) sa 13.8.1775 vydala za Jozefa Vaisza a tak tu priezvisko Dantzig / Dančík v línii našich predkov končí.