Pocta predkom


Dantzig - Dančík

Rod Dantzig alebo Dančík má korene v Kremnici a obci Piargi, dnes Kremnické Bane. Kremnica bola osídlená nemecky hovoriacimi osadníkmi a tak asi nemecká forma priezviska je správnejšia. V matrikách sa objavujú obe podoby zápisu priezviska - Dantzig a Dančík.
Nemecká forma názvu obce bola Kremnitz, maďarská Körmöcbánya a latinská Cremnicium.
 
Najstaršou známou osobou je Matej (okolo 1670). Jeho otcom je prevdepodobne Hans (okolo 1640). Matej sa oženil s Máriou Alžbetou (možno sa ukáže, že sa jedná o 2 rôzne osoby) a mali deti: Martin (4.11.1700), Matej (30.3.1702), Rudolf (1705), Ján Juraj (29.2.1708), Matej (24.10.1710), Adam Michal (20.8.1713), Mária Alžbeta (22.12.1718), Ján Gašpar (6.1.1723).
Matejovými (1690) rovesníkmi boli Ondrej, Juraj a Daniel.
V súpise z r. 1715 je zapísaný Mathias Danisik. To by mohol byť náš Matej. Matej nevlastnil pozemky, bol metallicus, teda baník.
Súpis z r. 1720 nám ukazuje kto býval na ktorej ulici. Mathias Dancsik býval na ulici Hunczmarch (obr. N79_15_0248.JPG).
 
Ján (1708) sa 29.5.1740 oženil s Barborou Ornt, žili v obci Piargi a mali deti: Ján (15.5.1741), Mária (18.9.1745), Mária (30.3.1751) vyd. Vaiszová, Ján (22.9.1754), Veronika (18.3.1760).
Jánovým súčasníkom bol ďalší Ján Dantzig, ktorý mal manželku Zuzanu. Ďalším ich súčasníkom bol Matej.
 
Mária (1751) sa 13.8.1775 vydala za Jozefa Vaisza a tak tu priezvisko Dantzig / Dančík v línii našich predkov končí.