Pocta predkom


Ornt

Rod Ornt má korene v obci Piargy, ktorá sa dnes volá Kremnické Bane. V 18. st. je obec zapisovaná aj ako Perg, Pergh, Peregh, Perk, a Johanesberg. V rámci maďarizácie v 2. pol. 19. st. obec dostala meno Jánoshegy. Na kopci nad obcou je gotický kostol sv. Jána krstiteľa, z ktorého voda steká na dve strany do rôznych rozvodí - Váhu a Hrona. Je tu jeden z geografických stredov Európy.
Kremnicu a jej okolie osídlili Nemci zo Saska. Toto územie osídľovali po tatárskom vpáde (1242), ťažili zlato a iné kovy a následne ich spracovávali a boli minciari.
Priezvisko sa zapisovalo v rôznych podobách - Ornth, Orndt, Ornet, ...
 
Najstarší známy predok je Martin (1671). Jeho súčasníkom bol Pavol. Rok narodenia Martina poznáme zo záznamu o jeho úmrtí 25.11.1749, kedy zomrel vo veku 78 rokov. Nájdenie záznamu o narodení Martina bude ťažšie. Nezachovali sa matriky fary Kremnické Bane pre obdobie 1672-1674 a 1676-1679. V prípade jeho potomkov pri určovaní rodových vetiev sa nezachovali aj matriky z obdobia 1757-1776. Na internete nie sú k dispozícii matriky z najstaršieho obdobia 1659-1671.
Martin bol 2x ženatý. Prvou manželkou sa 1.3.1699 stala Katarína Wilisch a mali deti: Juraj (16.2.1700), Ján (28.5.1702), Martin (17.8.1710). Martin ovdovel a 16.10.1712 sa oženil s vdovou Zuzanou, s ktorou mal deti: Katarína (12.10.1713), dvojičky Tomáš a Barbora (1.12.1715) vyd. Dantzig, Mária Magdaléna (20.7.1718), Jakub (12.4.1721), Zuzana (2.5.1724), Rosina (14.3.1726).
Záznam o krste dvojičiek Tomáša a Barbory 1.12.1715:
Predpokladám, že v súpise poddaných z r. 1720 je Martin v obci Piargy zapísaný ako Martin Oród (3. v poradí):
Martin bol metalista, teda spracovával kovy.
 
Syn Ján (1702) mal s manželkou Alžbetou deti: Martin (11.9.1733), Alžbeta (26.9.1734), Klára (26.12.1737).
Syn Martin (1710) mal s manželkou Annou dcéru Evu (20.12.1744).
Syn Tomáš (1715) mal s manželkou Justínou deti: Jozef (27.11.1744), Martin (11.11.1746), dvojičky Matej a Pavol (11.1.1750), Jakub (1.5.1756). Jakub (1756) sa oženil s Teréziou a mali deti: Mária (26.1.1787), Terézia (31.7.1792), Johana (26.4.1795).
Dcéra Barbora (1715) sa 29.5.1740 vydala za Jána Dantziga a tu priezvisko Ornth v línii našich predkov končí.