Pocta predkom


Kováč

Naši predkovia Kováčovci majú na strednom Považí krátku stopu, preto je odhaľovanie ich minulosti obtiažne. Priezvisko Kováč patrí medzi rozšírené, je odvodené od remesla, takže dávny predok bol pravdepodobne kováč.
 
V súpise poddaných v rokoch 1715 a 1720 je v Drieňovom zaznamenaný Mikuláš Kováč.
 
Zuzana (okolo 1715) žila v Plevníku a pravdepodobne pochádzala z obce Drieňové. Obce dnes tvoria obec Plevník-Drieňové. Zuzana by mohla byť dcérou Mikuláša. Zuzana sa vydala za Ondreja Dolinca z Plevníka a tu priezvisko Kováč v línii našich predkov končí.