Pocta predkom


Škripec

Rod Škripec patril ku kľúčovým rodom v Jablonovom okr. Bytča. Priezvisko sa v obci do súčasnosti nezachovalo, ale jeho pečať nesú asi všetci potomkovia Jablonovcov. Pozoruhodné je to, že rod nevymrel po meči, ale priezvisko sa vytratilo preto, lebo Škripcovci zmenili svoje priezvisko na Galo a Sládek.
Pôvod priezviska by mohol byť vo význame slova škripec ako pasca. Používa sa aj spojenie škrípavý zvuk, tak aj tu by mohla byť inšpirácia pri vzniku priezviska. Drsným významom slova škripec je mučiarenske zariadenie. Niekedy má význam kladkového zariadenia, s ktorým sa zdvíhalo prasa pri zabíjačke, aby sa mohlo jednoduchšie rezať.
 
V starých listinách sa spomína Mikuláš Škripec už v roku 1580. Pravdepodobne on je uvedený v r. 1609, keď svedčil v spore medzi bratmi Maršovskými.
V roku 1680 sa v Jablonovom spomínajú Škripec starší prezývaný Horný a Ján Škripec prezývaný Sládek.
 
Škripec prezývaný Galo
 
To, že Galovci súviseli s rodom Škripec, ukazuje i zápis z roku 1760, kedy konvertoval na katolícku vieru Ján Škripec prezývaný Galo.
Rod Škripec mal v Jablonovom v 18. storočí významné postavenie. V daňovom súpise v roku 1715 sú medzi 23 daňovníkmi uvedení až 4 nositelia tohto priezviska - Martin, Juraj a dvaja Jánovia. Spolu platili najvyššie dane, čo značí, že hospodárili na najväčších roliach. Vzhľadom k tomu, že to bol najväčší jablonovský rod a vzhľadom na zvyk dávať prezývky, niektoré jablonovské rody sú nástupcami rodu Škripec.
Ján (okolo 1710) sa v r. 1735 uvádzal s priezviskom Galo. Jeho manželkou bola Anna Korčeková Gabriš nar. v r. 1715. Mali troch synov – Ján nar. 12.1.1735 (predok vetvy Galo Horný z d. č. 8), Ondrej nar. 11.2.1749 (predok Galomičovcov z domu č. 3 – odsťahovali sa do Moštenca) a Štefan nar. 24.8.1755 (predok vetvy Galo Predný z d. č. 35).
Ján (okolo 1720) mal manželku Annu Bytčančíkovú a s ňou deti: Zuzana (19.8.1750), Ján (1752).
Priezvisko Galo začalo u Škripcovcov prevažovať v poslednej štvrtine 18. storočia. Napr. Štefan Škripec (1755) bol uvádzaný s priezviskom Galo od r. 1788, dovtedy bol v matrikách zapisovaný ako Škripec. V 19. storočí už boli všetci Škripcovci zapisovaní ako Galovci. Výnimkou je sobáš Štefana Škripca so Zuzanou Antulíkovou v r. 1837, avšak ich stopa sa potom stráca. V 19. st. je priezvisko Škripec prítomné v susednom Predmieri.
 
Škripec prezývaný Sládek
 
Ján Škripec prezývaný Sládek mal s manželkou Barborou 3 synov: Ján (okolo 1680), Mikuláš (1698) a Ondrej (okolo 1700). V 19. st. rod Sládek v Jablonovom už nežil. Ján Sládek s manželkou Barborou boli 12.10.1687 krstnými rodičmi Jána Krajčího z Jablonového. Krst bol v Bytči.