Pocta predkom


Kutej

Rod Kutej má korene v obci Predmier (okr. Bytča). Pôvod priezviska je nejasný. Mohol by súvisieť so slovným základom - kuť (kovať - činnosť kováča), kutať (hrabať) a pod.
 
Najstarší zápis sa viaže k Jurajovi (okolo 1680), ktorý je uvedený v súpise poddaných v r. 1715 v Predmieri. Juraj mal manželku Katarínu Bačíkovú a vieme o týchto ich deťoch: Žofia (okolo 1705) vyd. Bárniková, Barbora (2.10.1713), Katarína (19.8.1714) vyd. Molitorisová.
Žofia (1705) sa 26.1.1727 vydala za Martina Bárnika z Dlhého Poľa a tu priezvisko Kutej v línii našich predkov končí.
 
Súčasníkom Juraja bol Ján.
 
* * *
 
V súčasnosti v SR žije len okolo 30 ľudí s priezviskom Kutej. Väčšina je na území v širšom okolí Považskej Bystrice smerom po prúde rieky Váh (Dubnica nd Váhom, Košeca, Prejta, Trenčín).