Pocta predkom


Galo

Priezvisko Galo sa po latinsky písalo Gallo.
Priezvisko Galo sa v Jablonovom (okr. Bytča) objavilo v 18. storočí, keď boli premenovaní príslušníci rodu Škripec na Galo. Priezvisko Galo mohlo byť ovplyvnené patrónom, ktorému bol zasvätený kostol v Predmieri - sv. Gál (pustovník a misionár, narodil sa v Írsku v druhej polovici 6. storočia, odišiel do Bretónska, v roku 610 musel so sv. Kolumbánom odísť do vyhnanstva. Odišli na územie dnešného Rakúska (Bregenz) a Švajčiarska, dodnes tam stojí opátstvo sv. Gála a jeho kult je stále živý najmä vo Švajčiarsku.) V 18. st. obyvatelia Jablonového menili luteránsku vieru za katolícku a možno táto zmena ovplyvnila zmenu priezviska Škripcovcov na Galo.
V Jablonovom bolo niekoľko vetiev Galovcov a tak sa odlišovali prezývkami. Galovci sa medzi našimi predkami objavujú viackrát.
 
Najviac Galovcov pochádza od najstaších predkov - Jána Škripca a Anny Korčekovej Gabriš, ktorí sa narodili na začiatku 18. st.
 
Galo Horný
 
Ján Škripec sa 20.11.1732 oženil s Annou Korčekovou Gabriš a mali 5 detí: Ján (12.1.1735), Anna, Juraj, Ondrej (11.2.1749) a Štefan (24.8.1755). Jánovi synovia založili 3 vetvy Galovcov v Jablonovom.
 
Ján (1735) zostal na rodičovskom grunte, 19.11.1760 sa oženil s Barborou Praženicovou z Hrabového a mali 6 detí: Martin, Katarína, Ondrej, Anna, Štefan (19.10.1784) a Judita. Ján a jeho potomkovia si manželky nachádzali zväčša v susednej obci Hrabové. Urbár z r. 1770 podpísal Ján Gallo, vtedy bol jurati (boženík, dnes vo význame člen zastupiteľstva obce). Ján bol poddaným vdovy po Antonovi Maršovskom. Uvedený je tam aj Juraj ako poddaný Adama Maršovského. Zatiaľ neviem, či sa jednalo o Jána staršieho alebo mladšieho.
Štefan Galo (1784) žil v dome č. 8 a táto vetve mala prezývku Horný. Štefan sa 3.2.1815 oženil s Katarínou Praženicovou z Hrabového a mali 5 detí: Jozef (18.1.1821), Katarína, Štefan, Ján a Juraj (22.3.1840).
Drevenica, v ktorej žila rodina Galo Horný:
 
Galo Galomič
 
Túto vetvu založil Ondrej (1749). Ondrej sa 14.4.1771 oženil so Zuzanou Černuchovou. Žili v dome č. 3 a mali 8 detí: Ondrej, Ján, Ondrej (1776), Juraj, Tomáš, Štefan, Juraj a Anna. Ondrej (1776) sa oženil so Zuzanou Staríčkovou a mali syna Ondreja (1814). Ondrej (1814) začal používať priezvisko Galomič. V r. 1830 sa oženil s Annou Galovou Predný a mali 4 deti: Mária (8.4.1833) vyd. Staríčková, Juraj (8.8.1842), Jozef a Ján (14.5.1850). Juraj a Ján predali svoju roľnícku udadlosť č. 3 a odsťahovali sa do Horného Moštenca.
 
Galo Predný
 
Túto vetvu založil Štefan (1755). Štefan sa 4.2.1776 oženil so Zuzanou Malobickou z Malej Bytče a žili v dome č. 35. Mali 7 detí: Ondrej, Katarína (10.4.1780) vyd. Butková, Zuzana, Ján (22.5.1785), Anna, Barbora a Štefan. My sme potomkovia po Kataríne (1780) a Jánovi (1785).
Katarína (1780) sa 19.11.1798 vydala za Jána Butku Horného a tu priezvisko Galo v línii našich predkov končí.
Ján (1785) sa 29.5.1809 oženil s Veronikou Malgotovou z Predmiera a mali 10 detí: Anna, Ján, Mária, Katarína, Veronika, Ján, Jozef, Zuzana (6.11.1831) vyd. Čičková a mená 2 detí nepoznáme, lebo zhorel okraj matriky.
Zuzana (1831) sa 3.2.1851 vydala za Juraja Čičku a tu priezvisko Galo v línii našich predkov končí.
Na starom cintoríne sa zachoval hrob Zuzany, manželky Juraja Čičku:
 
Galo Zadný (v dome č. 34)
 
Ďalšiu vetvu Galovcov založil Ján Škripec (okolo 1720), ktorý sa oženil s Annou Bitčančíkovou. Žili v dome č. 34, čo bol dom v jednom dvore s domom č. 35. Vieme o 2 deťoch Jána a Anny: Zuzana (19.8.1750) a Ján (1752). V urbári z r. 1770 je Ján Škripec uvedený ako poddaný Rafaela Maršovského.
Ján (1752) sa 15.1.1784 oženil s Katarínou Lukáčikovou a mali 6 detí: Ján, Zuzana, Katarína, Štefan (15.7.1791), Anna vyd. Čičková a Jozef. Štefan (1791) sa 15.6.1820 oženil so Zuzanou Čičkovou a mali 9 detí: Anna, Mária, Katarína (19.6.1829) vyd. Košteková, Štefan, Anna, Ján, Žofia a mená 2 detí nepoznáme, lebo zhorel okraj matriky.
Katarína (1829) sa 14.1.1855 vydala za Jozefa Košteka a tu priezvisko Galo v línii našich predkov končí.