Pocta predkom


Galo

V Jablonovom bolo niekoľko vetiev Galovcov a tak sa odlišovali prezývkami.
Priezvisko Galo sa tu objavilo v 18. storočí, keď boli premenovaní príslušníci rodu Škripec na Galo. Priezvisko Galo mohlo byť ovplyvnené patrónom, ktorému bol zasvätený kostol v Predmieri - sv. Gál (pustovník a misionár, narodil sa v Írsku v druhej polovici 6. storočia, odišiel do Bretónska, v roku 610 musel so sv. Kolumbánom odísť do vyhnanstva. Odišli na územie dnešného Rakúska (Bregenz) a Švajčiarska, dodnes tam stojí opátstvo sv. Gála a jeho kult je stále živý najmä vo Švajčiarsku.)