Pocta predkom


Korček Gábriš

Naši Korčekovci žili v obci Jablonové (okr. Bytča).
Korčekov hošták s domom č. 27 sa nachádzal za riekou Hradniankou. Pôvodný dom stál na mieste, kde v súčasnosti býva rodina Jozefa Hanulíka. Korčekovskí mládenci v 18. st. zväčša hľadali svoje manželky mimo Jablonového. 
 
Slovom korček (zdrobnenina od korec) sa v mlyne nazývala drevená nádoba na múku. Prímeno Gábriš je odvodené z domáckej podoby mena Gabriel, takže pravdepodobne sú potomkami nejakého Gabriela.
 
Na prelome 17. a 18. storočia v Jablonovom žili rovesníci Juraj (1686) a Mikuláš Korčekovci.
Juraj Korček bol mlynár. V daňovom súpise z r. 1735 mlynár na Dolnom mlyne platil najvyššiu daň. V daňovom súpise z r.  1742 Juraj Gabriš bol mlynárom na Dolnom mlyne a platil najvyššie dane v obci. V r. 1726 v hraničnom spore vypovedal Juraj Korček, vtedy okolo 50 ročný mlynár, poddaný Jána Maršovského. Uviedol, že vyrastal v Hrabovom a odišiel odtiaľ pred 15 rokmi.
rovesník bol Mikuláš Korček
mn ob510 - v r. 1716 mal Juraj za manželku Zuzana Valášekovú
 
daň. súpis 1735 - mlynár na Dolnom mlyne, platil najvyššiu daň.
daň. súpis 1742 - ako Juraj Gabriš platil najvyššiu daň
 
Urbár z r. 1767 (resp. 1772) ukazuje hospodárske pomery v obci. V urbárskom súpise nie je nikto s priezviskom Korček alebo Gabriš zapísaný ako poddaný jedného z pánov Maršovských. 
Korček Gábriš bol v 19. st. najväčším sedliakom v Jablonovom. Pán Štefan Čička o svojom pradedkovi napísal: „Korček Gabriš bol v 19. storočí zámožný a rozumný sedliak. Mal rozsiahle pozemky ornej pôdy a včeláril vo veľkom. Mal včelín postavený na vinkeľ a vyše sto včelích rodín. Úle sa volali „dlabáky“, lebo boli vydlabané do hrubých kmeňov stromov. V tom čase bola včelia paša výdatná. Rástli tu lipové aleje, pohanka, materia dúška a iné."
 
Najstarším známym predkom je mlynár Juraj Korček (1686). Jeho prvou manželkou bola Zuzana Valášková a vieme o ich 3 deťoch: Ján (29.1.1713), Anna (1715) vyd. Škripcová Galo a Juraj (5.3.1719). Po ovdovení sa Juraj oženil s Annou Kačincovou, s ktorou mali deti: Ondrej (1722), Katarína (15.1.1727, zom. malá) a Katarína (14.4.1731) byd. Bučová.
Ondrej (1722) sa 19.11.1747 oženil s Katarínou Václavíkovou z Hlbokého. Žili v dome č. 30 a mali 7 detí: Anna (1748), Zuzana (27.4.1750) vyd. Lukáčiková, Jozef, Ján, Ján, Ondrej (29.9.1764) a Judita (1771) vyd. Lukáčiková.
Ondrej (1764) sa 22.11.1789 oženil s Annou Praženicovou z Hrabového a mali 7 detí: Ondrej (1792), Štefan, Anna (1797) vyd. Lukáčiková, Ján (1800), Zuzana, Juraj a Jozef (9.5.1809).
Ján (1800) sa 15.6.1820 oženil s Katarínou Urbanovou z Mikšovej. Ján a Katarína mali 5 detí: meno 1. potomka nepoznáme (1825), Jozef (17.12.1828), Anna (10.3.1830) vyd. Hanulíková, Katarína (6.1.1833) vyd. Černuch Rosová a Juraj (16.12.1835).
Anna (1830) sa 13.2.1849 vydala za Jána Hanulíka Hazuchu do Predmiera. Mali 5 detí a tu priezvisko Korček Gábriš v našej línii predkov končí.
Je zvláštne, že priezvisko Korček nie je zapísané v Jablonovom v daňovom súpise v r. 1828.
V polovici 19. storočia Korčekovci nemali mužského potomka a tak adoptovali Ondreja Hanulíka z Predmiera, syna Anny (1830). 
 
K vzácnym pamiatkam z 19. storočia patrí sýpka, ktorú využívali Hanulíkovci a pred nimi Korčekovci. Kamenná sýpka stojí v záhrade medzi domami Hanulíkovcov a Koštekovcov.