Pocta predkom


Lukáčik, Starovský

Naši Lukáčikovci majú korene v obci Predmier (okr. Bytča), v miestnej časti Starovec. Starovec sa nachádzal vzdialený od Predmiera, bol na druhej strane Váhu neďaleko obce Mikšová a tu stáli len domy Lukáčikovcov. Pod Starovcom bol vodný mlyn, v ktorom boli Lukáčikovci mlynármi. Neďaleko bola kompa, ktorá prevážala ľudí cez Váh. Kompa bola najlepším spôsobom, ako sa z Predmiera dostať do Starovca. Jednalo sa o kompu, ktorá proti prúdu Váhu nasledovala po kompe medzi Považskou Teplou a Považským Podhradím. Domy Lukáčikovcov mali na Starovci, ako administratívnej súčasti Predmiera, domové čísla 117, 118, 119, 120, 123. V súčasnosti je toto územie zmenené - je tu vodná nádrž Mikšová na Štiavnickom potoku pri umelom kanáli Váhu.
 
V starších dobách bolo priezvisko zapísované aj v podobe Lukáš. To aj naznačuje, že dávny predok mal toto krstné meno.
 
V súpisoch poddaných z r. 1715 a 1720 nie je Lukáčik uvedený v obci Predmier. Rovnako je to aj v urbári z r. 1770. Jednou z možností je, že sa pri súpisoch na Starovec pozabudlo.
 
Najstaršími osobami zachytenými v matrikách sú Ján, Mikuláš a Martin:
Ján (okolo 1680) mal manželku Katarínu Valáškovú a vieme o týchto ich deťoch: Juraj (18.5.1711), František (30.10.1712).
Mikuláš (okolo 1680) mal manželku Barboru Tunákovú a vieme o ich dcére Anne (11.2.1713).
Martin (okolo 1680) mal manželku Katarínu Hazukovú a vieme o ich deťoch: Martin (26.10.1710), Adamovi (4.4.1715).
 
O niečo mladší od nich bol Juraj (okolo 1690), ktorý mal s manželkou Zuzanou Vyhnátovou dcéru Katarínu (29.8.1721). Zápis o narodení Kataríny nám objasňuje druhé priezvisko, ktoré mali Lukáčikovci zo Starovca do r. 1767 - Juraj je zapísaný ako Lukáčik aliter Starovský. S priezviskom Starovský sú v matrikách uvádzaní: 
Martin (okolo 1700) mal manželku Katarínu Kováčikovú. 
Štefan (okolo 1710) mal manželku Barboru Kolekovú. 
Juraj (okolo 1710) mal manželku Barboru Šťastnú.
Nevieme, či Starovec dostal pomenovanie po Starovských, alebo Starovskí sa volali podľa Starovca, v ktorom žili.
 
Predkov z rodu Lukáčik - Starovský máme z 3 vetiev, ale ich priradenie do jednotlivých vetiev rodu je zatiaľ nejasné:
 
Katarína (1759), ktorej rodičov zatiaľ nepoznáme. Katarína sa 15.1.1784 vydala za Jána Galu Škripca do Jablonového. Priezvisko Lukáčik v tejto línii našich predkov už nepokračovalo.
 
Katarína (13.6.1762), ktorej rodičmi boli Ján Starovský a Barbora Kukučíková. Katarína sa ako Lukáčiková 12.2.1792 vydala za Jána Minárika, žili v Predmieri, ale priezvisko Lukáčik v tejto línii našich predkov už nepokračovalo.
 
Anna (1802), ktorej rodičov zatiaľ nepoznáme. Anna sa v r. 1816 vydala za Jozefa Bajzu, žili v Predmieri v dome č. 45, ale priezvisko Lukáčik v tejto línii našich predkov už nepokračovalo.
 
Lukáčikovci si často vyberali manželky u Korčekovcov v Jablonovom. Bolo to dané tým, že Lukáčikovci a Korčekovci boli mlynárske rody a vo vtedajšej spoločnosti bolo určité kastovníctvo.
 
Ján (okolo 1740) sa 27.9.1767 oženil so Zuzanovou Korčekovou Gabriš z Jablonového, žili v Starovci v dome č. 123 a mali deti: Katarína (27.11.1773), Judita (1776), Anna (30.10.1780), Ján (6.6.1788).
 
Martin (okolo 1760) sa 19.10.1788 oženil so Juditou Korčekovou Gabriš z Jablonového, v Starovci žili v dome č. 120 a mali deti: Zuzana (24.10.1788), Anna, Juraj (21.1.1795), Anna, Štefan, Judita, Katarína.
 
Jozef (1787) sa 19.11.1818 oženil s Annou Korčekovou Gabriš z Jablonového. V čase sobáša bol uvedený ako obyvateľ Jablonového. Jozef bol mlynár, s manželkou Annou žili v Jablonovom v dome č. 12 a mali deti: Jozef (1819), Ján, Mária vyd. Michálková, Katarína vyd. Staríčková, Ondrej, Zuzana.
 
Osada Lukáčikovcov na Starovci pozostávala približne z 5 domov.Keďže ich na jednom mieste bolo veľa, tak dostávali prezývky. V dome č. 118 - Ďurica, v dome č. 120 - Chalupár. 
 
V 19. st. v Starovci žili:
 
V dome č. 118 žil mlynár Jozef (12.5.1825), ktorý mal s manželkou Annou Martinkovou deti: Anna (19.8.1848), Ján (18.6.1854), Štefan (18.1.1858). Ján (1854) mal prezývku Ďurica, bol mlynárom v rodnom dome v Starovci. Ján sa 15.2.1876 oženil s Katarínou Blaškovou z Mikšovej a mali deti: Anna, Katarína, Ján, Johana, Gabriel, Ignác, Karolína vyd. Hanulíková, Jozef, Adolf.
 
V dome č. 118 žil aj mlynár Jozef (okolo 1810) s manželkou Žofiou Šukalovou a mali deti: Jozef (26.8.1839), Katarína (10.1.1842) vyd. Tretinárová Horny, Štefan (20.8.1844), Ján (15.8.1847), Anna (1.10.1850), Mária (30.9.1854). Štefan (1844) mal prezývku Chalupár, bol mlynárom v dome č. 120, kam sa priženil 24.1.1869,keď sa jeho manželkou stala Katarína Lukáčiková.
 
V dome č. 120 (uvádzané aj č. domu 114) žil mlynár Štefan Lukáčik (1819) s manželkou Annou Blaškovou a mali deti: Katarína (10.1.1851) vyd. Lukáčiková Chalupár, Anna (25.5.1854).Ondrej (16.7.1857), Ján (5.1.1862). Katarína (1851) sa 24.1.1869 vydala za suseda Štefana Lukáčika Chalupár, zostali žiť v jej rodičovskom dome a mali deti: Mária (16.7.1870), Anna, Štefan, Ondrej, Katarína, Terézia, Šimon, Zuzana, Štefánia (4.1.1892) vyd. Samay, Gallus (19.10.1894).
 
 
Tragický osud mal Štefan (1862), ktorý bol drotár a zomrel v rakúskom meste Amstellen vo veku 25 rokov.
 
*
 
Súčasnú krajinu a cestu zo Starovca do Predmiera ukazuje video.