Pocta predkom


Minárik

Priezvisko Minárik je odvodené od slova mlynár, teda od remesla. Naši Minárikovci žili v Predmieri
Okolo r. 1770 tu žil Ondrej Minárik s manželkou Katarínou Jančovičovou.
Urbár z r. 1770 ukazuje poddanské povinnosti obyvateľov Predmiera. V urbári je zapísaný Ján Mlinárik a on by mal súvisieť s Minárikovcami.
Medzi tými, ktorí podpísali urbárske povinnosti je zapísaný Mikuláš Mlinár. Podpísal sa krížikom. Zatiaľ nevieme, či súvisel s Minárikovcami. Mikulášove hospodárske pomery sú v tabuľke na str. 15 a 16. Mikulášovou manželkou bola Katarína Bajzová.