Pocta predkom


Minárik / Minár / Mlinár

Priezvisko Minárik je odvodené od slova mlynár, teda od remesla. Poukazuje to na skutočnosť, že predok bol mlynár. Naši Minárikovci žili v Predmieri a priezvisko zapisovali vo viacerých formách - Minár, Minárik, Mináréch, Mlinár.
 
Rod Minárik máme medzi predkami v 2 líniách:
 
Najstarou známou osobou je Ondrej (okolo 1680). Je zapísaný v súpise poddaných v Predmieri v r. 1715 a 1720. Ondrejovou manželkou bola Zuzana Čajdová a vieme o ich 3 deťoch, nakoľko staršie matriky sa nezachovali: Ondrej (30.12.1712), Mikuláš (6.6.1718) a Katarína (13.8.1721). Urbár z r. 1770 ukazuje poddanské povinnosti obyvateľov Predmiera. Medzi tými, ktorí podpísali urbárske povinnosti je zapísaný Mikuláš Mlinár. Podpísal sa krížikom. Mikulášove hospodárske pomery sú v tabuľke na str. 15 a 16. V urbári je zapísaný aj Ján Mlinárik.
Mikulášovou (1718) manželkou sa 20.11.1743 stala Katarína Bajzová a mali deti: Martin (12.11.1744), Ondrej, Pavol,Zuzana, Ján (27.5.1756), Katarína a Mikuláš (1762).
Ján (1756) sa 12.2.1792 oženil s Katarínou Lukáčikovou a mali 8 detí: Zuzana, Anna, Ján (10.4.1796), František, Štefan, Zuzana, Katarína a Zuzana.
Ján (1796) sa 5.5.1818 oženil s Annou Repovou a mali 4 deti: Mária, Ján, Štefan (4.4.1831) a Zuzana vyd. Bačíková.
Štefan (1831) sa 28.9.1852 oženil s Veronikou Bajzovou. Žili v Predmieri v dome č. 69 a mali 3 deti: Mária (13.12.1853), Anna (11.1.1858, zom. malá) a Anna (2.8.1859). Mama Veronika zomrela len 30 ročná 1.4.1863. Vdovec Štefan sa už o mesiac 5.5.1863 oženil s Máriou Bajzovou a s ňou mal 4 deti: Veronika vyd. Dúbravková, Jozef, Štefan a Jozef.
Mária (1853) sa 28.1.1873 vydala za Ondreja Hanulíka do Jablonového. Mali 6 detí, ale tu už priezvisko Minárik v línii našich predkov nepokračovalo.
 
Druhá línia predkov z rodu Minár súvisí s Mariannou (okolo 1695), ktorej predkov nepoznáme. Marianna sa vydala za Jána Václavíka do Hlbokého a tu priezvisko Minár v línii našich predkov končí.
 
Okolo r. 1770 v Predmieri žil Ondrej Minárik s manželkou Katarínou Jančovičovou.