Pocta predkom


Minárik

Priezvisko Minárik je odvodené od slova mlynár, teda od remesla. Naši Minárikovci žili v Predmieri
 
Okolo r. 1770 tu žil Ondrej Minárik s manželkou Katarínou Jančovičovou.
Urbár z r. 1770 ukazuje poddanské povinnosti obyvateľov Predmiera. V urbári je zapísaný Ján Mlinárik a on by mal súvisieť s Minárikovcami.
Medzi tými, ktorí podpísali urbárske povinnosti je zapísaný Mikuláš Mlinár. Podpísal sa krížikom. Zatiaľ nevieme, či súvisel s Minárikovcami. Mikulášove hospodárske pomery sú v tabuľke na str. 15 a 16. Mikulášovou manželkou bola Katarína Bajzová.

Okolo r. 1760 sa narodil Ján Minárik. Jeho rodičov zatiaľ nepoznáme. Ján sa 12.2.1792 oženil s Katarínou Lukáčikovou a mali 8 detí: Zuzana, Anna, Ján (10.4.1796), František, Štefan, Zuzana, Katarína a Zuzana.
Ján (1796) sa 5.5.1818 oženil s Annou Repovou a mali 4 deti: Mária, Ján, Štefan (4.4.1831) a Zuzana vyd. Bačíková.
Štefan (1831) sa 28.9.1852 oženil s Veronikou Bajzovou. Žili v Predmieri v dome č. 69 a mali 3 deti: Mária (13.12.1853), Anna (11.1.1858, zom. malá) a Anna (2.8.1859). Mama Veronika zomrela len 30 ročná 1.4.1863. Vdovec Štefan sa už o mesiac 5.5.1863 oženil s Máriou Bajzovou a s ňou mal 4 deti: Veronika vyd. Dúbravková, Jozef, Štefan a Jozef.
Mária (1853) sa 28.1.1873 vydala za Ondreja Hanulíka do Jablonového. Mali 6 detí, ale tu už priezvisko Minárik v línii našich predkov nepokračovalo.