Pocta predkom


Varhaník

Varhaník je rod z obce Súľov. Priezvisko má základ v pomenovaní hráča na varhany v kostole (organista). Vyzerá to teda tak, že dávny predok mohol byť hudobník a hrával v kostole.
V súpise z r. 1715 sú zapísaní Martin, Ján a Ondrej.
V Urbári z r. 1767 resp. 1772 je zapísaný Jano Varhaník.
 
Ján Varhaník (nar. okolo 1710) sa priženil do Hrabového. Manželkou sa mu stala Katarína Praženicová. V Hrabovom sa im narodili synovia Ján 25.6.1732 a Juraj 20.7.1735.
Náš predok Mikuláš sa narodil okolo r. 1720 v Súľove. Priženil sa do Jablonového, 22.5.1746 sa jeho manželkou stala Zuzana Balážová. Mali 8 detí: dvojičky Ján a Pavol (19.1.1748), zakrátko sa presťahovali do Hrabového a tu mali ďalšie deti: Tomáš (22.12.1748), Zuzana, Katarína, Anna (17.3.1756) vyd. Matúšková Škrečo, Judita a Mária (5.11.1761). Manželka Zuzana zomrela 26.2.1763 a vdovec Mikuláš sa za 3 mesiace oženil s Barborou Lukáčikovou. K malým deťom bola potrebná matka a na gazdovstvo gazdiná. Mikuláš mal s Barborou v Hrabovom 4 deti: Ján (16.5.1764), Juraj (20.4.1766), Barbora (2.3.1768) a Jozef (1770). 
Dcéra Anna (1756) sa 4.2.1782 vydala za Ondreja Matúška Škreču v Hrabovom a tak tu priezvisko Varhaník končí v našej línii predkov.