Pocta predkom


Varhaník

Varhaník je rod z obce Súľov. Priezvisko má základ v pomenovaní hráča na varhany v kostole (organista). Vyzerá to teda tak, že dávny predok mohol byť hudobník a hrával v kostole. Avšak na slovenskom území sa používajú pojmy organ a organista a tak môže ísť o prisťahovalcov z českých krajov. V súčasnosti tam žije najviac Varhaníkovcov v Jihlave (okolo 45).
Súľov pod Súľovskými skalami na mape z 19. st.:
 
V súpise poddaných z r. 1715 sú zapísaní Martin, Ján a Ondrej.
V súpise poddaných z r. 1720 sú zapísaní Ján a Ondrej.
V Urbári z r. 1767 resp. 1772 je zapísaný Jano Varhaník.
 
Ján Varhaník (nar. okolo 1700) sa 11.5.1732 priženil do Hrabového. Manželkou sa mu stala Katarína Praženicová. V Hrabovom sa im narodili synovia Ján 25.6.1732 a Juraj 20.7.1735. 
 
Varhaníkovci si nachádzali životných partnerov aj v Jablonovom: Ján sa oženil s Annou Škripcovou, v Jablonovom sa im narodil syn Juraj (1712). Anna sa vydala za Juraja Škripca a v Jablonovom sa im po r. 1712 (staršie matriky sa nezachovali) narodili 3 deti: Katarína (11.12.1713), Štefan (2.5.1729) a Ondrej (8.10.1730).
 
My sme potomkovia Varhaníkovcov po 2 líniách - po Zuzane (okolo 1710) vyd. Praženicovej a Mikulášovi (okolo 1720). Nevieme, kto boli ich rodičia.
 
Zuzana (1710) sa okolo r. 1730 vydala za Martina Praženicu do Hrabového a mali 5 detí. Tu už priezvisko Varhaník nepokačovalo.
 
Zuzana (1710) sa okolo r. 1730 vydala za Martina Praženicu do Hrabového a mali 5 detí. Tu už priezvisko Varhaník nepokačovalo.
Mikuláš (1720) sa na svoju dobu dosť sťahoval, i keď sa jednalo o 3 susedné obce. Priženil sa do Jablonového, 22.5.1746 sa jeho manželkou stala Zuzana Balážová. Mali 8 detí: dvojičky Ján a Pavol (19.1.1748), zakrátko sa presťahovali do Hrabového a tu mali ďalšie deti: Tomáš (22.12.1748), Zuzana, Katarína, Anna (17.3.1756) vyd. Matúšková Škrečo, Judita a Mária (5.11.1761). Manželka Zuzana zomrela 26.2.1763 a vdovec Mikuláš sa za 3 mesiace oženil s Barborou Lukáčikovou. K malým deťom bola potrebná matka a na gazdovstvo gazdiná. Mikuláš mal s Barborou v Hrabovom 4 deti: Ján (16.5.1764), Juraj (20.4.1766), Barbora (2.3.1768) a Jozef (1770). 
Dcéra Anna (1756) sa 4.2.1782 vydala za Ondreja Matúška Škreču v Hrabovom a tak tu priezvisko Varhaník končí v našej línii predkov.
 
V Súľove žil Ján Varhaník, ktorý sa oženil s Annou Zubáňovou. Syn Juraj sa im narodil 15.8.1751.
 
* * *
 
V súčasnosti žije na Slovensku okolo 150 Varhaníkovcov, najviac v Malej Hradnej (okr. Topoľčany), Bánovciach nad Bebravou a Súľove.