Pocta predkom


Rezák

O Rezákovcoch viem toho málo. V záznamoch matriky narodených fary Predmier nie sú zaznamenané krsty s priezviskom Rezák. Tento rod žil v Považskom Podhradí.
Medzi predkami máme Katarínu Rezákovú (okolo 1700), ktorá mala manžela Jána Repu Pohanku. Žili v obci Rašov (okr. Bytča).