Pocta predkom


Baláž

Pôvodný starobylý jablonovský rod (písomne je prvýkrát doložený v roku 1680 Juraj Baláž starší), ktorého príslušníci v 18. storočí patrili k väčším sedliakom, ale ako sa rod postupne rozrastal, polia sa delili na políčka a tak sa potomkovia stávali drobnými roľníkmi - želiarmi. To bol osud všetkých rodín v Jablonovom (okr. Bytča). Meno Baláž je odvodené od krstného mena, vzniklo z maďarskej podoby mena Blažej (maď. Balázs). Patrí medzi najrozšírenejšie priezviská na Slovensku.

V súpise z r. 1715 sú v Jablonovom uvedení až 3 Balážovci - Pavel, Ján a Martin. Patrili medzi sedliakov, ktorí platili najvyššie dane, takže hospodárili na väčších plochách pôdy.

Balážovci boli evanjelici. Našim najstarším známym predkom je Ondrej (okolo 1700). Ondrej nie je uvedený v súpise v r. 1715, pravdepodobne ešte vtedy nebol dospelý a bol synom jedného z troch Balážovcov uvedených v tomto súpise. Ondrej sa oženil s Dorotou Ďurkéch a mali 5 detí: Zuzana (21.4.1721) vyd. Varhaníková, Ondrej (19.3.1722), Ján (2.6.1728), Barbora (12.12.1729) a Juraj (26.7.1734).

Zuzana (1721) sa 22.5.1746 vydala za Mikuláša Varhaníka a tu priezvisko Baláž v tejto línii predkov končí.

 

Urbár z r. 1767 (resp. 1772) ukazuje hospodárske pomery v obci. Juraj Baláž bol vtedy prísažným v obci a listiny podpísal krížikom. 

V urbárnom súpise sú 3 Balážovci:

Ján bol poddaným Antona Maršovského.

Juraj bol poddaným Rafaela Maršovského.

Ďalší Juraj bol poddaným Juraja Maršovského.

Ich status bol - veční poddaní - preto boli pripútaní k pôde a nemohli sa sťahovať.

Na odlíšenie jednotlivých vetiev sa používali prezývky. V Jablonovom boli 4 vetvy Balážovcov - Marinin, Miščovčin, Katrenin a Kováč. Prímená Marinin, Miščovčin, Katrenin vznikli zo ženských krstných mien a prechýlených ženských podôb priezvisk. Prímeno Kováč je odvodené od kováčskeho remesla.
V dome č. 38 žil Baláž Miščovčin, v dome č. 39 Baláž Katrenin, v dome č. 40 (42) Baláž Kováč a v dome č. 41 Baláž Marinin. Balážovci v dome č. 40 (42) sa na rozdiel od ostatných Jablonovcov venovali remeslu – boli kováči. Baláž Kováč a Baláž Katrenin boli v 19. storočí jedinými evanjelikmi v obci.

V roku 1856 nebol žiaden hošták pomenovaný po Balážovcoch. Ján Baláž bol uvedený na Čičkovskom hoštáku. Môže to súvisieť s tým, že Jánovou manželkou bola Mária Čičková. Mimo zoznamu hoštákov mali svoje grunty zapísané Ján a Juraj Balážovci z domu č. 38.

V 20. storočí sa počet členov tohto rozvetveného rodu v Jablonovom výrazne znížil. Rodová vetva Baláž Marinin vymrela „po meči“. Potomkovia z rodovej vetvy Baláž Kováč sa odsťahovali. Z vetvy Baláž Katrenin tu žije len rodina Kornela Baláža. Medzi súčasnými Balážovcami v Jablonovom dominuje vetva Baláž Miščovčin. O Balážovcoch rozprával pán Michal Baláž (1919-2013) https://youtu.be/RvHrjRFGyjY   
Známymi osobnosťami sú potomkovia z rodu Baláž Kováč – bratia Ján a Zdeno Balážovci, hudobníci zo skupiny Elán.

 


* * *

 

Balážovci, ktorí padli v 1. sv. vojne

 

Ondrej Baláž Katrenin, nar. 28.3.1875 v dome č. 39, zom. 4.5.1916 v Olijke, Rusko.

Leopold Baláž Marinin, nar. 14.11.1894 v dome č. 41, zom. 2.5.1918 v armádnom lazarete.