Pocta predkom


Praženica

Rod Praženica žil v Hrabovom (okr. Bytča). 
 
súpise poddaných v r. 1715 nie je v Hrabovom uvedený Praženica.
V 1. polovici 18. storočia tu mali deti Martin so Zuzanou Varhaníkovou, Ján so Zuzanou Dúbravkovou a Katarína s Jánom Varhaníkom. Máme predkov z týchto troch vetiev. Narodili sa na začiatku 18. storočia.
 
Ondrej Praženica v urbári z r. 1767:
 
Martin mal so Zuzanou Varhaníkovou 5 detí: Anna Zuzana (16.11.1730) vyd. Kováčiková, Ondrej (29.11.1733), Ján, Zuzana (16.2.1737) vyd. Butková a Barbora (26.10.1744) vyd. Škripec Galová.
Ján (okolo 1730) sa 10.10.1755 oženil s Annou Sedlákovou a mali 4 deti: Katarína (1757) vyd. Vrábľová, Ján, Anna a Zuzana (7.5.1767) vyd. Vrábľová.
Ondrej (1733) sa 10.11.1754 oženil s Katarínou Sedlákovou a mali 4 deti: Michal (10.9.1755), Ondrej (30.10.1756), Ján a Mikuláš.
Zuzana (1737) sa 10.10.1755 vydala za Ondreja Butku Horného do Jablonového a tu priezvisko Praženica v našej línii predkov končí. 
 
Keďže tu bolo manželstvo Kataríny Praženicovej a Jána Varhaníka, tak môžeme predpokladať, že boli súrodenecky prepojení s dvojicou Martin Praženica a Zuzana Varhaníková. V línii predkov Kataríny Praženicovaj a Jána Varhaníka priezvisko Praženica končí.
 
Ján mal so Zuzanou Dúbravkovou 3 deti (o ktorých vieme): Zuzana (12.1.1740), Juraj (8.9.1743) a Martin (6.11.1747). Ján ovdovel a 2.4.1756 sa oženil s Annou Lackéch.
Juraj (1743) sa 13.11.1768 oženil so Zuzanou Sedlákovou a mali 5 detí: Anna (1769) vyd. Korčeková, Zuzana (2.11.1774) vyd. Vozáriková, Ján (31.3.1779), Martin (9.5.1781) a Ondrej (15.8.1785).
Zuzana (1774) sa 10.1.1794 vydala za Juraja Vozárika a tu priezvisko Praženica v našej línii predkov končí. 
 
 
Mikuláš Gajdošík v urbári z r. 1767: