Pocta predkom


Praženica

Rod Praženica žil v Hrabovom (okr. Bytča). Slovo praženica poznáme vo význame jedla spraveného z vajec. Snáď podľa jedla dostal dávny predok takúto prezývku. Slovo praženica je zaznamenané v Bernolákovom Slowari na str. 2463, v digitálnej forme obrázok č. 705. Pravdepodobne v tých časoch bol význam slova všeobecnejší kuchársky, nebol spojený len s jedlom z vajec.
 
súpise poddaných v r. 1715 nie je v Hrabovom uvedený Praženica. Avšak podľa všetkého tu Praženica žil. Buď zmenil priezvisko, alebo bol bez majetku a tak neplatil daň.
 
V 1. polovici 18. storočia tu mali deti Martin so Zuzanou Varhaníkovou, Ján so Zuzanou Dúbravkovou a Katarína s Jánom Varhaníkom. Máme predkov z týchto troch vetiev. Narodili sa na začiatku 18. storočia.
 
Ondrej Praženica v urbári z r. 1767:
 
Martin (okolo 1700) mal so Zuzanou Varhaníkovou 5 detí: Anna Zuzana (16.11.1730) vyd. Kováčiková, Ján (okolo 1730), Ondrej (29.11.1733), Zuzana (16.2.1737) vyd. Butková a Barbora (26.10.1744) vyd. Škripec Galová.
Ján (1730) sa 10.10.1755 oženil s Annou Sedlákovou a mali 4 deti: Katarína (1757) vyd. Vráblová, Ján, Anna a Zuzana (7.5.1767) vyd. Vrábľová. Katarína (1757) sa 12.11.1775 vydala za Ondreja Vrábla a Zuzana (1767) sa 6.7.1783 vydala za švagrovho brata Štefana Vrábla a tak sa zo sestier stali švagriné.
Ondrej (1733) sa 10.11.1754 oženil s Katarínou Sedlákovou a mali 4 deti: Michal (10.9.1755), Ondrej (30.10.1756), Ján a Mikuláš.
Zuzana (1737) sa 10.10.1755 vydala za Ondreja Butku Horného do Jablonového a tu priezvisko Praženica v našej línii predkov končí. 
 
Keďže tu bolo manželstvo Kataríny Praženicovej a Jána Varhaníka, tak môžeme predpokladať, že boli súrodenecky prepojení s dvojicou Martin Praženica a Zuzana Varhaníková. V línii predkov Kataríny Praženicovaj a Jána Varhaníka priezvisko Praženica končí.
 
Ján (okolo 1710) mal so Zuzanou Dúbravkovou 3 deti (o ktorých vieme): Zuzana (12.1.1740), Juraj (8.9.1743) a Martin (6.11.1747). Ján ovdovel a 2.4.1756 sa oženil s Annou Lackéch.
Juraj (1743) sa 13.11.1768 oženil so Zuzanou Sedlákovou a mali 5 detí: Anna (1769) vyd. Korčeková, Zuzana (2.11.1774) vyd. Vozáriková, Ján (31.3.1779), Martin (9.5.1781) a Ondrej (15.8.1785).
Zuzana (1774) sa 10.1.1794 vydala za Juraja Vozárika a tu priezvisko Praženica v našej línii predkov končí.
 
Praženica v Predmieri
 
Martin (1747) sa 17.11.1771 priženil do Predmiera, jeho manželkou sa stala Anna Lovasová. Mali 7 detí: Ján (26.4.1778), Martin, Judita, Katarína (9.5.1785) vyd. Galová, dvojičky Jozef a Anna (2.3.1789) a Štefan (12.10.1789). Potomstvo s priezviskom Praženica sa v Predmieri rozvíjalo po Jánovi (1778).
 
Súpis v r. 1828 v Hrabovom zaznamenáva Ondreja Praženicu (č. 6), v jeho dome vtedy žili 2 dcéry.
Súpis v r. 1828 v Predmieri zaznamenáva Jána Praženicu (č. 70), v jeho dome vtedy žil jeho brat a 2 dcéry.
 
Prazenica v USA
 
Do USA sa vysťahovali bratranci Cyril a Nathan z Hrabového a ich príbuzní - bratia Jakub, Albert a Eugen z vetvy z Predmiera. 
 
V r. 1909 za prácou odišiel Cyril (17.3.1886). S manželkou Agnes Zvonárovou žili vo Ford City v Pensylvánii a mali 10 detí. Cyrilovi rodičia boli Juraj (18.4.1839) a Mária Gaňová. Žili v Hrabovom v dome č. 42. Juraj mal prezývku Kenkovec. Jurajovi rodičia boli Jozef (1813) a Anna Kahátová. Juraj mal brata Jozefa (16.1.1852). Rodičia Jozefa (1813) boli Ondrej (1771) a Zuzana Hrabovská. Rodičov Ondreja zatiaľ nepoznáme.
 
Nathan (4.5.1887) je syn Jozefa (1852) a Anny Gaňovej. Nathan odišiel do USA v r. 1911. Na konci 1. svetovej vojny odišiel do Európy a bol legionárom čs. armády vo Francúzsku. V Hrabovom sa 26.8.1919 oženil s Veronikou Kahátovou a odišli do USA. Žili vo Ford City a mali 7 detí.
 
Jakub (21.7.1882), Albert (19.4.1885) a Eugen (14.7.1888) boli pravnuci Jána (1778) z Predmiera. Ich rodičia boli Ondrej (21.11.1839) a Anna Mária Čanigová. 
 
Albert (1885) odišiel za bratom Jakubom do USA v r. 1907. Oženil sa s Pavlínou Furendovou z Predmiera a usadili sa v mestečku Tarentum.
 
Jakub (1882) bol v USA s bratom Albertom, vrátil sa z USA, oženil sa s Františkou Čanigovou a mali 2 deti. Narukoval do 1. svetovej vojny a zahynul v Bratislave 6.10.1918.
 
Eugen (1888) pracoval v USA. Podobne ako Nathan sa vrátil do Európy a vstúpil do čs.légií vo Francúzsku. Potom sa oženil s Máriou Lovíškovou a odišli do USA, žili v mestečku Burell, mali 5 detí a vrátili sa do Predmiera.
 
Praženica v obci Liptovské Revúce
 
Ich prepojenie na Hrabové zatiaľ nepoznáme. Žili tu Ondrej (okolo 1770), Ján (okolo 1780), Juraj (okolo 1800). 
Ondrej (1770) mal manželku Žofiu Gilaňovú a mali deti: Ondrej (15.10.1809), Mária (9.10.1811), Mária (13.3.1821). 
Ján (1780) mal manželku Máriu Kurišovú a mali deti: Martin (21.10.1802), Zuzana (17.7.1805) a Zuzana (3.1.1810). Ján a Mária Rosoňová mali dcéru Máriu (27.8.1815).
Juraj (1800) mal manželku Máriu Kubalíkovú a mali deti: Jozef (4.3.1824), Juraj (28.9.1826), Ján (6.1.1830). 
Ondrej (1809) mal manželku Máriu Gavzkovú a mali deti: Ondrej (14.10.1831). 
 
Po týchto manželských pároch žilo ďalšie potomstvo pod Veľkou Fatrou.
 
*
 
Rozmiestnenie priezviska Praženica vo svete: https://www.locatemyname.com/sk/Prazenica
 
 
Mikuláš Gajdošík v urbári z r. 1767: