Pocta predkom


Kačinec

Predkovia z rodu Kačinec pochádzali z obce Predmier, okr. Bytča. Priezvisko má slovný základ v pomenovaní vtáka - kačice (kačky). Kačinec bol asi človek, čo choval kačky (kačice), alebo ich možno ako dieťa pásol a pod.
 
V 1. pol. 18.. st. tu žili Juraj (okolo 1680), Ondrej (okolo 1700) a Anna (1702) vyd. Korčeková. Aký bol medzi nimi príbuzenský vzťah, to zatiaľ nevieme.
Juraj (1680) mal prezývku Mičko. Jeho manželkou sa stala Žofia Slaničková a vieme o ich jednom synovi: Ján (30.9.1711).
Ondrej (1700) mal s manželkou Annou Lackovou 3 deti: Anna (2.4.1724), Ondrej (21.4.1729) a Juraj (22.7.1736).
Anna (1702) sa vydala za vdovca Juraja Korčeka Gabriša do Jablonového a tu priezvisko Kačinec v línii našich predkov končí.
 
V súpise poddaných v trenčianskej župe v r. 1715 nie je v Predmieri zaznamenané priezvisko Kačinec.
V súpise z r. 1720 je Predmieri, v hornej časti Trenčianske župy, zapísaný želiar Ondrej Kačinec.
V súpise z r. 1770 je uvedený Mikuláš Kačinec ako želiar vlastniaci dom.
 
Mikuláš Kačinec mal s manželkou Annou deti: Ondrej (1773) a dvojičky Anna a Katarína (21.2.1779).
Potom sa priezvisko Kačinec z Predmiera vytratilo.
Na konci 19. st. v dome č. 48 žil Ján Slanička Kačinec s manželkou Annou Chvílovou a mali syna Rudolfa (26.2.1890).