Pocta predkom


Daniš a Danížek

Nositelia priezvisk Daniš a Danížek žili v Jablonovom. Priezviská vznikli z domáckej podoby mena Daniel. 
Rody Danížek a Daniš pravdepodobne úzko súviseli, lebo aj zapisovanie priezvisk ich nositeľov sa viackrát vzájomne zamieňalo. Príkladom je zmena pri zapisovaní priezviska v prípade biskupa Jána Daniša a zapisovanie priezviska jeho otca Daniela. Pri krste bol zapísaný ako Daniš, ale pri krstoch svojich detí je uvádzaný ako Daniš i Danížek. Tvar Danížek môže byť odvodeninou od nárečového prívlastku Danišéch, teda od Danišov, alebo vznikol z pôvodnej formy Danišek so synovskou príponou -ek.
Daniš
Danišovci žili v domoch č. 15 a 17 a tie patrili do Danišovského hoštáku. Začiatkom 19. storočia existovala prezývka Daniš Zadný, ale využívala sa len krátko. Prvýkrát je meno písomne doložené v roku 1715. Vzniklo z domáckej podoby mena Daniel. Jeho nositeľom bola najvýraznejšia historická osobnosť obce – kňaz, rožňavský kanonik a titulárny biskup Ján Nepomuk Daniš. V matrike narodených je zapísaný ako Danížek, ale jeho otec Daniel (nar. 18. 1. 1718) bol synom Juraja Daniša a Anny Zacharovej. Tu je aj jediný prípad, keď dcéra majiteľov Jablonového – Zuzana Maršovská – sa vydala za Jablonovca – Daniela Daniša. V súčasnosti sa už priezvisko Daniš v obci nevyskytuje, ale žijú tu potomkovia Danišovcoch po ženských vetvách rodu.
 
Danížek
Danížkovci žili za riekou v dome č. 24 na Danížkovskom hoštáku. Ešte tu bol Galo Danížkovský hošták, na ktorom žil jeho spoluvlastník Ján Danížek v domu č. 22. 
Rody Danížek a Daniš pravdepodobne úzko súviseli, lebo aj zapisovanie priezvisk ich nositeľov sa viackrát vzájomne zamieňalo. Príkladom je zmena pri zapisovaní priezviska v prípade biskupa Jána Daniša a zapisovanie priezviska jeho otca Daniela – niekedy je uvádzaný ako Daniš, a inokedy ako Danížek. Tvar Danížek môže byť odvodeninou od nárečového prívlastku Danišéch, teda od Danišov, alebo vznikol z pôvodnej formy Danišek so synovskou príponou -ek. Druhá možnosť je pravdepodobnejšia, pretože staršia je forma Danišek; Danižek (Danizsek) sa vyskytuje až v 19. storočí.
 
Danišovci žili v domoch č. 15 a 17 a tie patrili do Danišovského hoštáku. Domy sa nachádzali na južnej strane cesty odbočujúcej z hradskej cesty. Začiatkom 19. storočia existovala prezývka Daniš Zadný, ale využívala sa len krátko. Nositeľom priezviska Daniš bola najvýraznejšia historická osobnosť obce – kňaz, rožňavský kanonik a titulárny biskup Ján Nepomuk Daniš. V matrike narodených je zapísaný ako Danížek, ale jeho otec Daniel (nar. 18. 1. 1718) bol synom Juraja Daniša a Anny Zacharovej. V súčasnosti sa už priezvisko Daniš v obci nevyskytuje, ale žijú tu potomkovia Danišovcov v ženských vetvách rodu.
 
Danížkovci žili za riekou Hradňankou v dome č. 24 na Danížkovskom hoštáku. Na Galo Danížkovskom hoštáku bol v r. 1856 ako spoluvlastník Ján Danížek z domu č. 22. 
 
V súpise z r. 1715 sú zapísaní Ján Daniš a Juraj Danížek.
 
V urbári z r. 1767 (resp. 1772) sú uvedení:
- Jano a Ondrej Danížek, ako poddaní Rafaela Maršovského, 
Jano Danížek, ako poddaný Adama Maršovského.
 
Najstarším známym predkom je Juraj Daniš Danížek (okolo 1690). Juraj sa 6.10.1712 oženil s Annou Zacharovou z Kostolca. V ten deň sa vydávala aj Zuzana Danížková, pravdepodobne Jurajova sestra, za Jána Škripca (priezvisko zapísané ako Danižovich):
Juraj a Anna mali 7 detí: Ján (16.1.1716), Daniel (18.1.1718), Juraj, Ondrej, Ondrej, Mikuláš a Martin (29.3.1735).
Daniel (1718) sa 17.2.1745 oženil so Zuzanou Maršovskou, ktorá pochádzala zo šľachtického rodu, ktorému patrila obec Jablonové a obyvatelia boli ich poddanými. Daniel a Zuzana mali 3 deti: Katarína (24.11.1747) vyd. Koleková, Ján (25.2.1754) a Zuzana (18.11.1759) vyd. Korčeková Gabriš. My sme potomkovia po Kataríne (1747), ktorá sa 23.1.1768 vydala za Štefana Koleka do Mikšovej. 
 
Martin (1735) sa 23.1.1768 oženil s Annou Staríčkovou a mali 5 detí: Ján, Anna, Ondrej (1775), Juraj a Štefan.
Ondrej (1775) sa v r. 1810 oženil s Barborou Balšanovou. Žili v dome č. 16 a mali 8 detí (niektoré mená nepoznáme, lebo okraje matriky sú obhorené): Ondrej, Juraj, x, x, Jozef, Mária, x a Anna (6.8.1832)
Anna (1832) sa 23.1.1860 vydala za Štefana Butku Horného. Žili v dome č. 7 a tam sa im narodili 3 deti: Anna, Mária a Štefan. Tu však už priezvisko Daniš v našej línii predkov končí.
 
*
 
Súčasníkom Juraja bol Ján (okolo 1670), mohlo by sa jednať i o bratov. Jánovou manželkou bola Zuzana Ševelová a vieme len o ich jedinom synovi Ondrejovi (15.10.1709). Ondrej sa 5.2.1730 oženil s Katarínou Škripcovou Galo a mali 7 detí: Ondrej (21.2.1734), Žofia, Mikuláš, Anna, Zuzana, Juraj a Katarína (apríl 1748). Ondrej (1734) sa oženil s Barborou Smatanovou a žili v dome č. 18. Vieme len o ich 2 synoch: František (7.1.1754) a Matej (15.2.1755). Sú to netradičné mená v Jablonovom, pravdepodobne to ovplyvnila ich mama, ktorá sa sem privydala. V Jablonovom táto vetva už nemala ďalších potomkov.