Pocta predkom


Šumec

S priezviskom Šumec sa v okolí Považskej Bystrice stretávame v Plevníku a v Považskom Podhradí. My sa zameriame na Plevník, lebo tu žili naši predkovia. Pôvod priezviska môže byť v slove šumieť. Šumí hora, potok ... A možno je pôvod v nejakom starom význame slova, ktorý dnes nepoznáme.
Plevník pod Malým Manínom na mape z 19. st.:
 
Šumec je starý plevnický rod, ale v 21. storočí sa tu už toto priezvisko nevyskytuje.
Najstarším známym predkom je Ján Šumec (okolo 1670), ktorý je zapísaný v Plevníku v uhorskom súpise poddaných v r. 1715. Ján mal manželku Katarínu Tchoreňovú a vieme o ich 2 deťoch: Ondrej (okolo 1696), Katarína (9.3.1711). Ján ovdovel a oženil sa so Zuzanou Tkadlecovou, s ktorou mal deti: Anna (5.5.1713), Katarína (3.12.1715), Ján (4.8.1720).
Dve generácie potomkov Jána (1670):
Ondrej (1696) sa oženil so Zuzanou Tchoreňovou. Vieme o ich 3 synoch - Ján (4.8.1721), Mikuláš (7.9.1732) a Juraj (1741). 
 
Mikuláš (1732) sa 4.7.1751 oženil s Annou Klčovou a mali 5 detí: Anna (3.2.1761), Ondrej (1762), Zuzana (16.3.1765), Ján (1766) a Pavol (1769)
V urbári z r. 1767 je zapísaný Mikuláš Šumec ako večný poddaný Jána Szápáryho. Iný Šumec tam nebol uvedený. Mikuláš je ešte zapísaný na str. 48 a na str. 64. Podľa zápisu na str. 48 ho ľudia asi volali Miklóš.
 
Pavol (1769) sa ženil 4x. Štvrtou manželkou sa 22.6.1820 stala Katarína Dolincová a mali 3 deti: mená dvoch nar. 1821 a 1825 nepoznáme, lebo okraj matriky zhorel. Poznáme len Annu (15.2.1823). Anna sa 15.7.1843 vydala za Ignáca Turčániho a narodilo sa im 9 detí. Priezvisko Šumec už v tejto vetve nepokračovalo.