Pocta predkom


Šumec

S priezviskom Šumec sa v okolí Považskej Bystrice stretávame v Plevníku a v Považskom Podhradí. My sa zameriame na Plevník, lebo tu žili naši predkovia. Pôvod priezviska môže byť v slove šumieť. Šumí hora, potok ... A možno je pôvod v nejakom starom význame slova, ktorý dnes nepoznáme.
Šumec je starý plevnický rod, ale v 21. storočí sa tu už toto priezvisko nevyskytuje.
Najstarším známym predkom je Ján Šumec (okolo 1670), ktorý je zapísaný v Plevníku v uhorskom súpise poddaných v r. 1715. Ján mal syna Ondreja (okolo 1696).
Ondrej (1696) sa oženil so Zuzanou Tchoreňovou. Vieme o ich 3 synoch - Ján (4.8.1721), Mikuláš (7.9.1732) a Juraj (1741). 
Mikuláš sa 4.7.1751 oženil s Annou Klčovou. Zatiaľ vieme o 5 deťoch - Anna (3.2.1761), Ondrej (1762), Zuzana (16.3.1765), Ján (1766) a Pavol (1769)
V urbári z r. 1767 je zapísaný Mikuláš Šumec ako večný poddaný Jána Szápáryho. Iný Šumec tam nebol uvedený. Mikuláš je ešte zapísaný na str. 48 a na str. 64. Podľa zápisu na str. 48 ho ľudia asi volali Miklóš.
 
Pavol sa ženil 4x. Štvrtou manželkou sa 22.6.1820 stala Katarína Dolincová a mali 3 deti - mená dvoch nar. 1821 a 1825 nepoznáme, lebo okraj matriky zhorel. Poznáme len Annu nar. 15.2.1823. Tá sa 15.7.1843 vydala za Ignáca Turčámiho a narodilo sa im 9 detí. Priezvisko Šumec už v tejto vetve nepokračovalo.