Pocta predkom


Ďurkech

Predkovia z rodu Ďurkech žili v obci Jablonové resp. v rámci farnosti obce Predmier (okr. Bytča). Pôvod priezviska je v krstnom mene - Juraj, Ďuro, Ďurko. To naznačuje, že pradávny predok bol Ďurko. Priezvisko bolo zapisované v tvare: Dyurkech, Gyurkech.
 
V Predmierskej farnosti sa toto priezvisko veľmi nerozšírilo. Nie sú zaznamenaní v súpise poddaných v r. 1715.
 
Priamym predkom je Dorota Ďurkech (okolo 1700). Jej rodičov nepoznáme. Dorota bola manželkou Ondrej Baláža, žili v Jablonovom a mali 5 detí. Avšak tu priezvisko Ďurkech v línii našich predkov končí.
 
Priezvisko Ďurkech sa vyskytovalo v tomto regióne vo viacerých obciach:
V Predmieri žil Martin (okolo 1705), mohol by byť bratom našej Doroty. Martin mal s manželkou Barborou Šefarovou deti: Ondrej (16.11.1728), Žofia (11.5.1731), Barbora (30.4.1740).
V Plevníku žili v 1. pol. 18. st. 2 manželské páry. Prvým boli Mikuláš so Zuzanou Matejkovou a mali dcéru Annu (25.3.1728). Druhým párom boli Ján s manželkou Annou Matejkovou a mali dcéru Anna (10.1.1735).
V Rajci žili v 1. pol. 18. st. Juraj so Zuzanou Smetanovou.
V Jasenovej (v rámci farnosti Rajec) žili v 1. pol. 18. st. Ján s Annou Liskovou.
V Konskej (neďaleko Rajca) bol rod asi najviac rozšírený. V 2. pol. 18. st tu mali deti manželské páry Ondrej s Katarínou a Michal s Annou.
 

* * *
 
V obci Počarová (pri Prečíne, okr. Považská Bystrica) žil Ján Durkech (16.3.1897). Bol legionárom v čs. légiách v Taliansku.