Pocta predkom


Blaško

Predkovia z rodu Blaško žili v obci Mikšová (okr. Bytča). V súpisoch v r. 1715 a 1720 je tu uvedený Mikuláš Blaško. V urbári z r. 1767 je zapísaný Adam Blaško, bol poddaný Antona Maršovského. Na začiatku 18. st. žili Blaškovci aj v obci Maršová. Juraj Blaško bol 17.2.1745 svedkom na svadbe Daniela Daníška a Zuzany Maršovskej v Jablonovom.
 
Blaškovcov máme v rodostrome na 2 miestach:
 
Našim predkom je Katarína Blašková (okolo 1680). O jej rodičoch zatiaľ nevieme. Keďže sa vydávala v Mikšovej, predpokladáme že odtiaľto pochádzala. Katarína sa vydala za Jána Koleka a tak tu priezvisko Blaško v línii našich predkov končí.
 
Našim predkom je Barbora Blašková (1722). O jej rodičoch zatiaľ nevieme a nevieme, či pochádzala z Mikšovej alebo z Maršovej. Barbora sa 17.8.1749 vydala za vdovca Ondreja Bajzu do Predmiera. Ondrej a Barbora mali 6 detí a jedným z nich bol budúci spisovateľ Jozef Ignác (5.3.1755). Priezvisko Blaško tu v línii našich predkov končí.
 
Hana Blašková je uvedená v Jablonovom, keď v r. 1609 svedčila v spore medzi bratmi Maršovskými.
 
V pol. 19. st. Blaškovci žili v Mikšovej v dome č. 24.
 
* * *
 
Blaškovci žili V Dolnom Hričove. Zapísaní sú už na konci 16. st. V urbári z r. 1623 je uvedený farský hofier Jano Blaško. Štefan Blaško bol richtárom v r. 1904. František Blaško bol zdravotníkom v povstaleckej nemocnici v Korytnici a bol zajatý 13.12.1944 v Štiavničke. (Kniha Dolný Hričov 1208-2008).